SEZNAM VÝROBKŮ A TECHNOLOGIÍ

logo

VÝROBCE / DOVOZCE

VÝROBKY (182)
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Daikin Airconditioning central Europe- Czech Republic spol. s.r.o.
48039497
Právní forma s.r.o.
E-mail vlasic.r@daikin.cz
Web www.daikin.cz
Telefon +420221715700
Fax +420221715755

SÍDLO

Ulice Budějovická 778/3A
Obec Praha 4
PSČ 140 00
Stát Česká republika