SEZNAM VÝROBKŮ A TECHNOLOGIÍ

logo

VÝROBCE / DOVOZCE

VÝROBKY (6)
Obchodní název firmy / jméno a příjmení NOSRETI velkoobchod
03758753
Právní forma s.r.o.
E-mail limberk@nosreti.cz
Web www.nosreti-velkoobchod.cz
Telefon 606 762 722
Fax

SÍDLO

Ulice 28. října 2020/231
Obec Ostrava
PSČ 709 00
Stát Česká republika