Specifické parametry

Přílohy

Typ souboru Soubor ke stažení
technický list Technický list Ventbox 150UP
prohlášení o shodě / vlastnostech Prohlášení o shodě
energetický štítek stitek_energy
návod k obsluze Návod k použití, obsluze a údržbě VB 150UP

Dodavatel


https://www.thermwet.cz/