Specifické parametry

Upozornění: Dle podmínek programů NZÚ a Kotlíkové dotace je požadována povinná instalace akumulační nádrže.

Přílohy

Typ souboru Soubor ke stažení
prohlášení o shodě / vlastnostech CE
podklad pro výpočet spalinové cesty P 25
návod k obsluze Návod k obsluze
certifikát certifikat
certifikát certifikat 2
certifikát certifikat 3
ostatní Deklaration
energetický štítek E štítek
technický list Technický list

Dodavatel


https://thermoflux.cz