SEZNAM VÝROBKŮ A TECHNOLOGIÍ

logo

DOTAČNÍ PROGRAMY

Nová zelená úsporám (3. výzva na rodinné domy a 2. výzva na bytové domy) MAX. 35.000,- Kč
Kotlíkové dotace – 1. kolo (16. výzva OPŽP od 2015) DOTACE AŽ 75% ZE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ / MAX. 112.500,- Kč
Kotlíkové dotace – 2. kolo (67. výzva OPŽP od 2017) DOTACE AŽ 75% ZE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ / MAX. 95.000,- Kč
Kotlíkové dotace – 3. kolo (117. výzva OPŽP od 2019) DOTACE AŽ 75% ZE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ / MAX. 95.000,- Kč
Datum schválení výrobku 16.12.2015

IDENTIFIKACE VÝROBKU

Technologie Plynové kotle
Název Kondenzační kotel THERM
Typové označení THERM 17 KDZ5.A
Kód SVT SVT20262

PARAMETRY VÝROBKU

Typ ohřívače kombinovaný
Jmenovitý tepelný výkon Prated 17 [kW]
Sezónní energetická účinnost vytápění ηS 90 [%]
Způsob ověření parametrů nezávislá akreditovaná osoba

VÝROBCE / DOVOZCE

Obchodní název firmy / jméno a příjmení Thermona spol. s r.o.
13692861
Právní forma s.r.o.
E-mail kubicek@thermona.cz
Web www.thermona.cz
Telefon +420 544 500 511
Fax +420 544 500 506
Ulice Stará osada 258
Obec Zastávka
PSČ 664 84
Stát Česká republika

KONTAKTNÍ OSOBA

Jméno a příjmení Milan Kubíček
E-mail kubicek@thermona.cz
Telefon 544 500 541