SEZNAM VÝROBKŮ A TECHNOLOGIÍ

DOTAČNÍ PROGRAMY

Nová zelená úsporám (3. výzva na rodinné domy a 2. výzva na bytové domy)
Kotlíkové dotace – 1. kolo (16. výzva OPŽP od 2015)
Datum schválení výrobku 08.09.2015

IDENTIFIKACE VÝROBKU

Technologie Solární termické kolektory
Název Český solární kolektor SUNTIME 1.4
Typové označení SUNTIME 1.4
Kód SVT SVT471

PARAMETRY VÝROBKU

Typ kolektoru ploché
Hrubá plocha kolektoru AG 4 [m2]
Plocha apertury kolektoru Aa 3.684 [m2]
Účinnost při nulových tepelných ztrátách η0 0.803 [-]
Účinnost solárního termického kolektoru podle vyhl. č. 441/2012 Sb. 0.683 [-]
Součinitel tepelné ztráty a1 3.8245 [W.m-2.K-1]
Součinitel tepelné ztráty a2 0.0056 [W.m-2.K-2]
Způsob ověření parametrů nezávislá akreditovaná osoba
Typ zkoušky

VÝROBCE / DOVOZCE

Obchodní název firmy / jméno a příjmení PROPULS SOLAR
27531732
Právní forma s.r.o.
E-mail prokopeca@propuls.cz
Web www.propuls.cz
Telefon +420 777 770 977
Fax +420 469 312 037
Ulice S. K. Neumanna 2793
Obec Pardubice
PSČ 53002
Stát Česká republika

KONTAKTNÍ OSOBA

Jméno a příjmení Aleš Prokopec
E-mail prokopeca@propuls.cz
Telefon +420 777 770 977