SEZNAM VÝROBKŮ A TECHNOLOGIÍ

logo

DOTAČNÍ PROGRAMY

Datum schválení výrobku 04.10.2015

IDENTIFIKACE VÝROBKU

Technologie Solární termické kolektory
Název NORDline - solární kolektor trubicový
Typové označení SCM 15-58/1800-02
Kód SVT SVT1465

PARAMETRY VÝROBKU

Typ kolektoru vakuové trubicové
Hrubá plocha kolektoru AG 2.51 [m2]
Plocha apertury kolektoru Aa 1.409 [m2]
Účinnost při nulových tepelných ztrátách η0 0.79 [-]
Účinnost solárního termického kolektoru podle vyhl. č. 441/2012 Sb. 0.679 [-]
Součinitel tepelné ztráty a1 1.626 [W.m-2.K-1]
Součinitel tepelné ztráty a2 0.012 [W.m-2.K-2]
Způsob ověření parametrů nezávislá akreditovaná osoba
Typ zkoušky

VÝROBCE / DOVOZCE

Obchodní název firmy / jméno a příjmení NOSRETI velkoobchod
03758753
Právní forma s.r.o.
E-mail limberk@nosreti.cz
Web www.nosreti-velkoobchod.cz
Telefon 606 762 722
Fax
Ulice 28. října 2020/231
Obec Ostrava
PSČ 709 00
Stát Česká republika

KONTAKTNÍ OSOBA

Jméno a příjmení Daniel Limberk
E-mail limberk@nosreti.cz
Telefon 606 762 722