SEZNAM VÝROBKŮ A TECHNOLOGIÍ

logo

DOTAČNÍ PROGRAMY

Datum schválení výrobku 21.04.2017

IDENTIFIKACE VÝROBKU

Technologie Fotovoltaické moduly
Název Jinko Solar Eagle 60
Typové označení JKM275PP-60
Kód SVT SVT21861

PARAMETRY VÝROBKU

Typ modulu poly(multi)-krystalické
Výkon modulu 275 [Wp]
Účinnost modulu 16.8 [%]
Plocha modulu 1.6368 [m2]
Jmenovitá provozní teplota článku - NOCT 45 [°C]
Snížení účinnosti panelu při změně intenzity ozáření z 1000 na 200 W/m2 - ΔηG (relativní změnu v %). 5 [%]
Výkonový teplotní součinitel - γ -0.3 [%/K]
Životnost - [rok]
Garance 25 [rok]
Test - Žáruvzdornosti ne
Test - Elektroluminiscence ne
Místo výroby -
Způsob ověření parametrů výrobce

VÝROBCE / DOVOZCE

Obchodní název firmy / jméno a příjmení Solid Power Distribution
3841413
Právní forma s.r.o.
E-mail obchod@spdistribution.cz
Web http://spdistribution.cz/
Telefon +420 608 282 233
Fax
Ulice Budějovická 601/128
Obec Praha
PSČ 140 00
Stát Česká republika

KONTAKTNÍ OSOBA

Jméno a příjmení Alena Priečková
E-mail obchod@spdistribution.cz
Telefon +420 774 131 151