SEZNAM VÝROBKŮ A TECHNOLOGIÍ

logo

DOTAČNÍ PROGRAMY

Datum schválení výrobku 13.06.2017

IDENTIFIKACE VÝROBKU

Technologie Fotovoltaické moduly
Název Solární tašky Biber
Typové označení Biber 350
Kód SVT SVT22009

PARAMETRY VÝROBKU

Typ modulu mono-krystalické
Výkon modulu 4.5 [Wp]
Účinnost modulu 16 [%]
Plocha modulu 0.024 [m2]
Jmenovitá provozní teplota článku - NOCT 40 [°C]
Snížení účinnosti panelu při změně intenzity ozáření z 1000 na 200 W/m2 - ΔηG (relativní změnu v %). 6 [%]
Výkonový teplotní součinitel - γ -0.002 [%/K]
Životnost 60 [rok]
Garance 40 [rok]
Test - Žáruvzdornosti ano
Test - Elektroluminiscence ne
Místo výroby Německo
Způsob ověření parametrů výrobce

VÝROBCE / DOVOZCE

Obchodní název firmy / jméno a příjmení Silver Planet s.r.o.
03541690
Právní forma s.r.o.
E-mail obchod@t-power.cz
Web
Telefon +420 774608533
Fax
Ulice Rybná 716/24
Obec Praha
PSČ 11000
Stát Česká republika

KONTAKTNÍ OSOBA

Jméno a příjmení Miloslav Čermák
E-mail obchod@t-power.cz
Telefon +420 774608533