SEZNAM VÝROBKŮ A TECHNOLOGIÍ

logo

DOTAČNÍ PROGRAMY

Nová zelená úsporám (3. výzva na rodinné domy a 2. výzva na bytové domy) MAX. 35.000,- Kč
Kotlíkové dotace – 1. kolo (16. výzva OPŽP od 2015) DOTACE AŽ 75% ZE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ / MAX. 112.500,- Kč
Kotlíkové dotace – 2. kolo (67. výzva OPŽP od 2017) DOTACE AŽ 75% ZE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ / MAX. 95.000,- Kč
Kotlíkové dotace – 3. kolo (117. výzva OPŽP od 2019) DOTACE AŽ 75% ZE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ / MAX. 95.000,- Kč
Datum schválení výrobku 17.10.2018

IDENTIFIKACE VÝROBKU

Technologie Plynové kotle
Název Kondenzační kotel
Typové označení Therm 24 KDZN 5
Kód SVT SVT23337

PARAMETRY VÝROBKU

Typ ohřívače kombinovaný
Jmenovitý tepelný výkon Prated 20 [kW]
Sezónní energetická účinnost vytápění ηS 92 [%]
Způsob ověření parametrů výrobce se zavedeným systémem řízení jakosti dle ISO 9001

VÝROBCE / DOVOZCE

Obchodní název firmy / jméno a příjmení Thermona spol. s r.o.
13692861
Právní forma s.r.o.
E-mail kubicek@thermona.cz
Web www.thermona.cz
Telefon +420 544 500 511
Fax +420 544 500 506
Ulice Stará osada 258
Obec Zastávka
PSČ 664 84
Stát Česká republika

KONTAKTNÍ OSOBA

Jméno a příjmení Milan Kubíček
E-mail kubicek@thermona.cz
Telefon 544 500 541