SEZNAM VÝROBKŮ A TECHNOLOGIÍ

logo

DOTAČNÍ PROGRAMY

Nová zelená úsporám (3. výzva na rodinné domy a 2. výzva na bytové domy) MAX. 35.000,- Kč
Kotlíkové dotace – 1. kolo (16. výzva OPŽP od 2015) DOTACE AŽ 75% ZE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ / MAX. 112.500,- Kč
Kotlíkové dotace – 2. kolo (67. výzva OPŽP od 2017) DOTACE AŽ 75% ZE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ / MAX. 95.000,- Kč
Kotlíkové dotace – 3. kolo (117. výzva OPŽP od 2019) DOTACE AŽ 75% ZE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ / MAX. 95.000,- Kč
Datum schválení výrobku 30.10.2018

IDENTIFIKACE VÝROBKU

Technologie Plynové kotle
Název Kondenzační kotel
Typové označení Therm 18 KDZ
Kód SVT SVT23384

PARAMETRY VÝROBKU

Typ ohřívače pouze pro vytápění
Jmenovitý tepelný výkon Prated 19 [kW]
Sezónní energetická účinnost vytápění ηS 91 [%]
Způsob ověření parametrů výrobce se zavedeným systémem řízení jakosti dle ISO 9001

VÝROBCE / DOVOZCE

Obchodní název firmy / jméno a příjmení Thermona spol. s r.o.
13692861
Právní forma s.r.o.
E-mail kubicek@thermona.cz
Web www.thermona.cz
Telefon +420 544 500 511
Fax +420 544 500 506
Ulice Stará osada 258
Obec Zastávka
PSČ 664 84
Stát Česká republika

KONTAKTNÍ OSOBA

Jméno a příjmení Milan Kubíček
E-mail kubicek@thermona.cz
Telefon 544 500 541