SEZNAM VÝROBKŮ A TECHNOLOGIÍ

logo

DOTAČNÍ PROGRAMY

Nová zelená úsporám (3. výzva na rodinné domy a 2. výzva na bytové domy)
Datum schválení výrobku 29.03.2021

IDENTIFIKACE VÝROBKU

Technologie Fotovoltaické moduly
Název Solar Fabrik 375W S3 Halfcut
Typové označení Mono S3 - Halfcut 375W
Kód SVT SVT26042

PARAMETRY VÝROBKU

Typ modulu mono-krystalické
Výkon modulu 375 [Wp]
Účinnost modulu 20.6 [%]
Plocha modulu 1.82 [m2]
Jmenovitá provozní teplota článku - NOCT 45 [°C]
Snížení účinnosti panelu při změně intenzity ozáření z 1000 na 200 W/m2 - ΔηG (relativní změnu v %). 2.3 [%]
Výkonový teplotní součinitel - γ -0.39 [%/K]
Životnost 25 [rok]
Garance 15 [rok]
Test - Žáruvzdornosti ano
Test - Elektroluminiscence ne
Místo výroby Germany
Způsob ověření parametrů výrobce

VÝROBCE / DOVOZCE

Obchodní název firmy / jméno a příjmení Memodo GmbH
287107529
Právní forma s.r.o.
E-mail j.kasal@memodo.cz
Web www.memodo.de
Telefon 420 739 208 045
Fax
Ulice Linprunstraße  16
Obec München
PSČ 80335 
Stát Česká republika

KONTAKTNÍ OSOBA

Jméno a příjmení Jonáš Kasal
E-mail j.kasal@memodo.cz
Telefon 420 739 208 045