SEZNAM VÝROBKŮ A TECHNOLOGIÍ

logo

Vítejte na webových stránkách věnovaných Seznamu výrobků a technologií podporovaných v dotačních programech Státního fondu životního prostředí ČR. Tyto stránky slouží k vyhledávání a výběru výrobků a technologií, na které lze získat podporu v programech Nová zelená úsporám a v tzv. „kotlíkových dotacích“ Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

od kW
do kW
od %
do %
NALEZENO VÝROBKŮ: 3116
NÁZEV VÝROBKU
TYPOVÉ OZNAČENÍ
KÓD SVT VÝROBCE/DOVOZCE
AC Heating Convert AW6, tepelné čerpadlo
Convert AW6
SVT3636 KUFI INT, s.r.o.
AC Heating Convert AW9, tepelné čerpadlo
Convert AW9
SVT3635 KUFI INT, s.r.o.
AC Heating Convert AW14, tepelné čerpadlo
Convert AW14
SVT3634 KUFI INT, s.r.o.
AC Heating Convert AW16, tepelné čerpadlo
Convert AW16
SVT3633 KUFI INT, s.r.o.
AC Heating Convert AW16-3P, tepelné čerpadlo
Convert AW16-3P
SVT3632 KUFI INT, s.r.o.
AC Heating Convert AW19-3P, tepelné čerpadlo
Convert AW19-3P
SVT665 KUFI INT, s.r.o.
AC Heating Convert AW22-3P, tepelné čerpadlo
Convert AW22-3P
SVT664 KUFI INT, s.r.o.
AC Heating Convert AW28-3P, tepelné čerpadlo
Convert AW28-3P
SVT661 KUFI INT, s.r.o.
Daikin Altherma nízkoteplotní 6 kW
ERLQ006CAV3+EHBH(X)08CB3V (9W)
SVT784 Daikin Airconditioning central Europe- Czech Republic spol. s.r.o.
Daikin Altherma nízkoteplotní 8 kW
ERLQ008CAV3+EHBH(X)08CB3V(9W)
SVT827 Daikin Airconditioning central Europe- Czech Republic spol. s.r.o.

Informace: Dne 16. 3. 2017 byla zahájena registrace výrobků pro 2. kolo kotlíkových dotací (67. výzva OPŽP), seznam výrobků splňujících nové podmínky bude průběžně doplňován.

Upozornění: Při výběru vhodného výrobku vždy přihlédněte k podmínkám konkrétní výzvy vyhlášené příslušným krajským úřadem – z doplňkových výzev vyhlašovaných v rámci 1. kola kotlíkových dotací během 1. poloviny roku 2017 nelze podpořit kotle na uhlí, kombinované kotle na uhlí a biomasu a plynové kondenzační kotle.

Na záložce VYHLEDÁVÁNÍ můžete vyhledávat konkrétní výrobek dle jeho názvu či typového označení, kódu SVT nebo zde můžete vyhledávat konkrétního výrobce podle názvu výrobce nebo jeho IČ. Tato záložka slouží k vyhledání konkrétního vámi zvoleného výrobku nebo výrobce.

Záložka DLE PARAMETRŮ slouží k vyhledání výrobku dle vámi zadaných parametrů a vlastností. Tato záložka vám poslouží v případě, že ještě neznáte konkrétní výrobek, ale potřebujete ho dle jeho parametrů nalézt.