SEZNAM VÝROBKŮ A TECHNOLOGIÍ

logo

Vítejte na webových stránkách věnovaných Seznamu výrobků a technologií podporovaných v dotačních programech Státního fondu životního prostředí ČR. Tyto stránky slouží k vyhledávání a výběru výrobků a technologií, na které lze získat podporu v programech Nová zelená úsporám a v tzv. „kotlíkových dotacích“ Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

od kW
do kW
od %
do %
NALEZENO VÝROBKŮ: 3158
NÁZEV VÝROBKU
TYPOVÉ OZNAČENÍ
KÓD SVT VÝROBCE/DOVOZCE
Tepelné čerpadlo PZP HEATING - AWX 08 ECONOMIC
HP3AWX 08 ECO
SVT5606 PZP HEATING a. s.
Tepelné čerpadlo PZP HEATING - AWX 10 ECONOMIC
HP3AWX 10 ECO
SVT5607 PZP HEATING a. s.
Tepelné čerpadlo PZP HEATING - AWX 14 ECONOMIC
HP3AWX 14 ECO
SVT5608 PZP HEATING a. s.
NORDline STANDARD+, nízkoteplotní tepelné čerpadlo
WWBC 9,5 H-B/P
SVT6965 NOSRETI velkoobchod
NORDline STANDARD+, nízkoteplotní tepelné čerpadlo
WWBC 13,5 H-B-S
SVT6966 NOSRETI velkoobchod
NORDline STANDARD+, nízkoteplotní tepelné čerpadlo
WWBC 19,5 H-B-S
SVT6967 NOSRETI velkoobchod
IVT tepelné čerpadlo vzduch-voda AIR X 50
IVT AIR X 50
SVT6511 IVT Tepelná čerpadla s.r.o.
IVT tepelné čerpadlo vzduch-voda AIR X 70
IVT AIR X 70
SVT6512 IVT Tepelná čerpadla s.r.o.
IVT tepelné čerpadlo vzduch-voda AIR X 90
IVT AIR X 90
SVT6513 IVT Tepelná čerpadla s.r.o.
IVT tepelné čerpadlo vzduch-voda AIR X 130
IVT AIR X 130
SVT6514 IVT Tepelná čerpadla s.r.o.

Informace: Dne 16. 3. 2017 byla zahájena registrace výrobků pro 2. kolo kotlíkových dotací (67. výzva OPŽP), seznam výrobků splňujících nové podmínky bude průběžně doplňován.

Upozornění: Při výběru vhodného výrobku vždy přihlédněte k podmínkám konkrétní výzvy vyhlášené příslušným krajským úřadem – z doplňkových výzev vyhlašovaných v rámci 1. kola kotlíkových dotací během 1. poloviny roku 2017 nelze podpořit kotle na uhlí, kombinované kotle na uhlí a biomasu a plynové kondenzační kotle.

Na záložce VYHLEDÁVÁNÍ můžete vyhledávat konkrétní výrobek dle jeho názvu či typového označení, kódu SVT nebo zde můžete vyhledávat konkrétního výrobce podle názvu výrobce nebo jeho IČ. Tato záložka slouží k vyhledání konkrétního vámi zvoleného výrobku nebo výrobce.

Záložka DLE PARAMETRŮ slouží k vyhledání výrobku dle vámi zadaných parametrů a vlastností. Tato záložka vám poslouží v případě, že ještě neznáte konkrétní výrobek, ale potřebujete ho dle jeho parametrů nalézt.