SEZNAM VÝROBKŮ A TECHNOLOGIÍ

logo

Vítejte na webových stránkách věnovaných Seznamu výrobků a technologií podporovaných v dotačních programech Státního fondu životního prostředí ČR. Tyto stránky slouží k vyhledávání a výběru výrobků a technologií, na které lze získat podporu v programech Nová zelená úsporám a v tzv. „kotlíkových dotacích“ Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

od kW
do kW
od %
do %
NALEZENO VÝROBKŮ: 3158
NÁZEV VÝROBKU
TYPOVÉ OZNAČENÍ
KÓD SVT VÝROBCE/DOVOZCE
AUREA M5 - tepelné čerpadlo vzduch - voda
AUREA M5
SVT26459 Brilon
AUREA M8 - tepelné čerpadlo vzduch - voda
AUREA M8
SVT26460 Brilon
AUREA M10 - tepelné čerpadlo vzduch - voda
AUREA M10
SVT26461 Brilon
Alfea Extensa A.I. 6 R 32 - splitové tepelné čerpadlo vzduch - voda
Alfea Extensa A.I. 6 R 32
SVT26473 Brilon
Alfea Extensa A.I. 8 R 32 - splitové tepelné čerpadlo vzduch - voda
Alfea Extensa A.I. 8 R 32
SVT26474 Brilon
Alfea Extensa A.I. 10 R 32 - splitové tepelné čerpadlo vzduch - voda
Alfea Extensa A.I. 10 R 32
SVT26475 Brilon
Alfea Extensa DUO A.I. 6 R 32 - splitové tepelné čerpadlo vzduch - voda
Alfea Extensa DUO A.I. 6 R 32
SVT26476 Brilon
Alfea Extensa DUO A.I. 8 R 32 - splitové tepelné čerpadlo vzduch - voda
Alfea Extensa DUO A.I. 8 R 32
SVT26477 Brilon
Alfea Extensa DUO A.I. 10 R 32 - splitové tepelné čerpadlo vzduch - voda
Alfea Extensa DUO A.I. 10 R 32
SVT26478 Brilon
Nelumbo Invert 10
Nelumbo Invert 10
SVT26479 NELUMBO ENERGY a.s.

Informace: Dne 16. 3. 2017 byla zahájena registrace výrobků pro 2. kolo kotlíkových dotací (67. výzva OPŽP), seznam výrobků splňujících nové podmínky bude průběžně doplňován.

Upozornění: Při výběru vhodného výrobku vždy přihlédněte k podmínkám konkrétní výzvy vyhlášené příslušným krajským úřadem – z doplňkových výzev vyhlašovaných v rámci 1. kola kotlíkových dotací během 1. poloviny roku 2017 nelze podpořit kotle na uhlí, kombinované kotle na uhlí a biomasu a plynové kondenzační kotle.

Na záložce VYHLEDÁVÁNÍ můžete vyhledávat konkrétní výrobek dle jeho názvu či typového označení, kódu SVT nebo zde můžete vyhledávat konkrétního výrobce podle názvu výrobce nebo jeho IČ. Tato záložka slouží k vyhledání konkrétního vámi zvoleného výrobku nebo výrobce.

Záložka DLE PARAMETRŮ slouží k vyhledání výrobku dle vámi zadaných parametrů a vlastností. Tato záložka vám poslouží v případě, že ještě neznáte konkrétní výrobek, ale potřebujete ho dle jeho parametrů nalézt.