SEZNAM VÝROBKŮ A TECHNOLOGIÍ

logo

Vítejte na webových stránkách věnovaných Seznamu výrobků a technologií podporovaných v dotačních programech Státního fondu životního prostředí ČR. Tyto stránky slouží k vyhledávání a výběru výrobků a technologií, na které lze získat podporu v programech Nová zelená úsporám a v tzv. „kotlíkových dotacích“ Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

od kW
do kW
od %
do %
NALEZENO VÝROBKŮ: 3158
NÁZEV VÝROBKU
TYPOVÉ OZNAČENÍ
KÓD SVT VÝROBCE/DOVOZCE
Nelumbo Invert 15
Nelumbo Invert 15
SVT26480 NELUMBO ENERGY a.s.
Neumbo Invert 20
Neumbo Invert 20
SVT26481 NELUMBO ENERGY a.s.
Tepelné čerpadlo VESTA 6
VESTA 6
SVT26482 Natalija Holubová
Tepelné čerpadlo VESTA 16
VESTA16
SVT26483 Natalija Holubová
PUHZ-SHW112YAA/PAST350
PUHZ-SHW112YAA/PAST350
SVT26484 TECHTRANS PT
Fuji Kaiteki neo 14T/PAST425
Fuji Kaiteki neo 14T/PAST425
SVT26485 TECHTRANS PT
Heliotherm tepelné čerpadlo vzduch-voda HP08L-M-BC
Heliotherm HP08L-M-BC
SVT26491 IVT Tepelná čerpadla s.r.o.
Heliotherm tepelné čerpadlo vzduch-voda HP12L-M-BC
Heliotherm HP12L-M-BC
SVT26492 IVT Tepelná čerpadla s.r.o.
Heliotherm tepelné čerpadlo vzduch-voda HP20L-M-BC
Heliotherm HP20L-M-BC
SVT26493 IVT Tepelná čerpadla s.r.o.
Tepelné čerpadlo - Schlieger
Premium X11
SVT26494 Schlieger, s.r.o.

Informace: Dne 16. 3. 2017 byla zahájena registrace výrobků pro 2. kolo kotlíkových dotací (67. výzva OPŽP), seznam výrobků splňujících nové podmínky bude průběžně doplňován.

Upozornění: Při výběru vhodného výrobku vždy přihlédněte k podmínkám konkrétní výzvy vyhlášené příslušným krajským úřadem – z doplňkových výzev vyhlašovaných v rámci 1. kola kotlíkových dotací během 1. poloviny roku 2017 nelze podpořit kotle na uhlí, kombinované kotle na uhlí a biomasu a plynové kondenzační kotle.

Na záložce VYHLEDÁVÁNÍ můžete vyhledávat konkrétní výrobek dle jeho názvu či typového označení, kódu SVT nebo zde můžete vyhledávat konkrétního výrobce podle názvu výrobce nebo jeho IČ. Tato záložka slouží k vyhledání konkrétního vámi zvoleného výrobku nebo výrobce.

Záložka DLE PARAMETRŮ slouží k vyhledání výrobku dle vámi zadaných parametrů a vlastností. Tato záložka vám poslouží v případě, že ještě neznáte konkrétní výrobek, ale potřebujete ho dle jeho parametrů nalézt.