SEZNAM VÝROBKŮ A TECHNOLOGIÍ

logo

Vítejte na webových stránkách věnovaných Seznamu výrobků a technologií podporovaných v dotačních programech Státního fondu životního prostředí ČR. Tyto stránky slouží k vyhledávání a výběru výrobků a technologií, na které lze získat podporu v programech Nová zelená úsporám a v tzv. „kotlíkových dotacích“ Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

od kW
do kW
od %
do %
NALEZENO VÝROBKŮ: 3158
NÁZEV VÝROBKU
TYPOVÉ OZNAČENÍ
KÓD SVT VÝROBCE/DOVOZCE
IVT tepelné čerpadlo vzduch-voda AIR X 170
IVT AIR X 170
SVT6515 IVT Tepelná čerpadla s.r.o.
Tepelné čerpadlo NIBE
NIBE F2030-9
SVT5382 Družstevní závody Dražice - strojírna
Tepelné čerpadlo NIBE
NIBE F2030-7
SVT5381 Družstevní závody Dražice - strojírna
Tepelné čerpadlo Spirála BW10
BW10
SVT6830 Stuchlík Josef
Tepelné čerpadlo Spirála BW13
BW13
SVT6828 Stuchlík Josef
Tepelné čerpadlo Spirála BW5
BW5
SVT6832 Stuchlík Josef
Tepelné čerpadlo Spirála BW8
BW8
SVT6831 Stuchlík Josef
Tepelné čerpadlo NIBE
NIBE F1255-16
SVT1649 Družstevní závody Dražice - strojírna
Tepelné čerpadlo NIBE
NIBE F1245-12
SVT1576 Družstevní závody Dražice - strojírna
Tepelné čerpadlo NIBE
NIBE F1245-10
SVT1574 Družstevní závody Dražice - strojírna

Informace: Dne 16. 3. 2017 byla zahájena registrace výrobků pro 2. kolo kotlíkových dotací (67. výzva OPŽP), seznam výrobků splňujících nové podmínky bude průběžně doplňován.

Upozornění: Při výběru vhodného výrobku vždy přihlédněte k podmínkám konkrétní výzvy vyhlášené příslušným krajským úřadem – z doplňkových výzev vyhlašovaných v rámci 1. kola kotlíkových dotací během 1. poloviny roku 2017 nelze podpořit kotle na uhlí, kombinované kotle na uhlí a biomasu a plynové kondenzační kotle.

Na záložce VYHLEDÁVÁNÍ můžete vyhledávat konkrétní výrobek dle jeho názvu či typového označení, kódu SVT nebo zde můžete vyhledávat konkrétního výrobce podle názvu výrobce nebo jeho IČ. Tato záložka slouží k vyhledání konkrétního vámi zvoleného výrobku nebo výrobce.

Záložka DLE PARAMETRŮ slouží k vyhledání výrobku dle vámi zadaných parametrů a vlastností. Tato záložka vám poslouží v případě, že ještě neznáte konkrétní výrobek, ale potřebujete ho dle jeho parametrů nalézt.