SEZNAM VÝROBKŮ A TECHNOLOGIÍ

logo

Vítejte na webových stránkách věnovaných Seznamu výrobků a technologií podporovaných v dotačních programech Státního fondu životního prostředí ČR. Tyto stránky slouží k vyhledávání a výběru výrobků a technologií, na které lze získat podporu v programech Nová zelená úsporám a v tzv. „kotlíkových dotacích“ Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

od kW
do kW
od %
do %
NALEZENO VÝROBKŮ: 3158
NÁZEV VÝROBKU
TYPOVÉ OZNAČENÍ
KÓD SVT VÝROBCE/DOVOZCE
Tepelné čerpadlo NIBE
NIBE F1245-8
SVT1573 Družstevní závody Dražice - strojírna
Tepelné čerpadlo NIBE
NIBE F1245-6
SVT1572 Družstevní závody Dražice - strojírna
Tepelné čerpadlo NIBE
NIBE F1245-5
SVT758 Družstevní závody Dražice - strojírna
Tepelné čerpadlo NIBE
NIBE AMS10-12 + ACVM270
SVT1531 Družstevní závody Dražice - strojírna
Tepelné čerpadlo NIBE
NIBE AMS 10-8 + ACVM 270
SVT1530 Družstevní závody Dražice - strojírna
Tepelné čerpadlo NIBE
NIBE F2300-20
SVT1669 Družstevní závody Dražice - strojírna
Tepelné čerpadlo NIBE
NIBE F2300-14
SVT1668 Družstevní závody Dražice - strojírna
Tepelné čerpadlo NIBE
NIBE F1255-6
SVT20044 Družstevní závody Dražice - strojírna
AC Heating Convert AW12, tepelné čerpadlo
Convert AW12
SVT20045 KUFI INT, s.r.o.
Tepelné čerpadlo PZP HEATING - AWX 08 PERFORMANCE
HP3AWX 08 P (PR)
SVT4169 PZP HEATING a. s.

Informace: Dne 16. 3. 2017 byla zahájena registrace výrobků pro 2. kolo kotlíkových dotací (67. výzva OPŽP), seznam výrobků splňujících nové podmínky bude průběžně doplňován.

Upozornění: Při výběru vhodného výrobku vždy přihlédněte k podmínkám konkrétní výzvy vyhlášené příslušným krajským úřadem – z doplňkových výzev vyhlašovaných v rámci 1. kola kotlíkových dotací během 1. poloviny roku 2017 nelze podpořit kotle na uhlí, kombinované kotle na uhlí a biomasu a plynové kondenzační kotle.

Na záložce VYHLEDÁVÁNÍ můžete vyhledávat konkrétní výrobek dle jeho názvu či typového označení, kódu SVT nebo zde můžete vyhledávat konkrétního výrobce podle názvu výrobce nebo jeho IČ. Tato záložka slouží k vyhledání konkrétního vámi zvoleného výrobku nebo výrobce.

Záložka DLE PARAMETRŮ slouží k vyhledání výrobku dle vámi zadaných parametrů a vlastností. Tato záložka vám poslouží v případě, že ještě neznáte konkrétní výrobek, ale potřebujete ho dle jeho parametrů nalézt.