SEZNAM VÝROBKŮ A TECHNOLOGIÍ

logo

Vítejte na webových stránkách věnovaných Seznamu výrobků a technologií podporovaných v dotačních programech Státního fondu životního prostředí ČR. Tyto stránky slouží k vyhledávání a výběru výrobků a technologií, na které lze získat podporu v programech Nová zelená úsporám a v tzv. „kotlíkových dotacích“ Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

od kW
do kW
od %
do %
NALEZENO VÝROBKŮ: 3158
NÁZEV VÝROBKU
TYPOVÉ OZNAČENÍ
KÓD SVT VÝROBCE/DOVOZCE
Tepelné čerpadlo PZP HEATING - AWX 11 PERFORMANCE
HP3AWX 11 P (PR)
SVT4188 PZP HEATING a. s.
Tepelné čerpadlo PZP HEATING - AWX 14 PERFORMANCE
HP3AWX 14 P (PR)
SVT4190 PZP HEATING a. s.
Tepelné čerpadlo PZP HEATING - AWX 17 PERFORMANCE
HP3AWX 17 P (PR)
SVT4191 PZP HEATING a. s.
alpha innotec SW 42H3 / Novelan SI 4.2H3
SW 42H3 / SI 4.2H3
SVT7474 Tepelná čerpadla AIT
alpha innotec SW 62H3 / Novelan SI 6.2H3
SW 62H3 / SI 6.2H3
SVT7475 Tepelná čerpadla AIT
alpha innotec SW 82H3 / Novelan SI 8.2H3
SW 82H3 / SI 8.2H3
SVT7476 Tepelná čerpadla AIT
alpha innotec SW 102H3 / Novelan SI 10.2H3
SW 102H3 / SI 10.2H3
SVT7477 Tepelná čerpadla AIT
alpha innotec SW 122H3 / Novelan SI 12.2H3
SW 122H3 / SI 12.2H3
SVT7478 Tepelná čerpadla AIT
alpha innotec SW 142H3 / Novelan SI 14.2H3
SW 142H3 / SI 14.2H3
SVT7479 Tepelná čerpadla AIT
alpha innotec SW 172H3 / Novelan SI 17.2H3
SW 172H3 / SI 17.2H3
SVT7480 Tepelná čerpadla AIT

Informace: Dne 16. 3. 2017 byla zahájena registrace výrobků pro 2. kolo kotlíkových dotací (67. výzva OPŽP), seznam výrobků splňujících nové podmínky bude průběžně doplňován.

Upozornění: Při výběru vhodného výrobku vždy přihlédněte k podmínkám konkrétní výzvy vyhlášené příslušným krajským úřadem – z doplňkových výzev vyhlašovaných v rámci 1. kola kotlíkových dotací během 1. poloviny roku 2017 nelze podpořit kotle na uhlí, kombinované kotle na uhlí a biomasu a plynové kondenzační kotle.

Na záložce VYHLEDÁVÁNÍ můžete vyhledávat konkrétní výrobek dle jeho názvu či typového označení, kódu SVT nebo zde můžete vyhledávat konkrétního výrobce podle názvu výrobce nebo jeho IČ. Tato záložka slouží k vyhledání konkrétního vámi zvoleného výrobku nebo výrobce.

Záložka DLE PARAMETRŮ slouží k vyhledání výrobku dle vámi zadaných parametrů a vlastností. Tato záložka vám poslouží v případě, že ještě neznáte konkrétní výrobek, ale potřebujete ho dle jeho parametrů nalézt.