SEZNAM VÝROBKŮ A TECHNOLOGIÍ

logo

Vítejte na webových stránkách věnovaných Seznamu výrobků a technologií podporovaných v dotačních programech Státního fondu životního prostředí ČR. Tyto stránky slouží k vyhledávání a výběru výrobků a technologií, na které lze získat podporu v programech Nová zelená úsporám a v tzv. „kotlíkových dotacích“ Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

od kW
do kW
od %
do %
NALEZENO VÝROBKŮ: 3158
NÁZEV VÝROBKU
TYPOVÉ OZNAČENÍ
KÓD SVT VÝROBCE/DOVOZCE
alpha innotec SW 192H3 / Novelan SI 19.2H3
SW 192H3 / SI 19.2H3
SVT7481 Tepelná čerpadla AIT
alpha innotec SWC 42(H)(K)3 / Novelan SIC 4.2(H)(K)3
SWC 42(H)(K)3 / SIC 4.2(H)(K)3
SVT7459 Tepelná čerpadla AIT
alpha innotec SWC 62(H)(K)3 / Novelan SIC 6.2(H)(K)3
SWC 62(H)(K)3 / SIC 6.2(H)(K)3
SVT7462 Tepelná čerpadla AIT
alpha innotec SWC 82(H)(K)3 / Novelan SIC 8.2(H)(K)3
SWC 82(H)(K)3 / SIC 8.2(H)(K)3
SVT7463 Tepelná čerpadla AIT
alpha innotec SWC 102(H)(K)3 / Novelan SIC 10.2(H)(K)3
SWC 102(H)(K)3 / SIC 10.2(H)(K)3
SVT7464 Tepelná čerpadla AIT
alpha innotec SWC 122(H)(K)3 / Novelan SIC 12.2(H)(K)3
SWC 122(H)(K)3 / SIC 12.2(H)(K)3
SVT7465 Tepelná čerpadla AIT
alpha innotec SWC 142(H)(K)3 / Novelan SIC 14.2(H)(K)3
SWC 142(H)(K)3 / SIC 14.2(H)(K)3
SVT7466 Tepelná čerpadla AIT
alpha innotec SWC 172(H)(K)3 / Novelan SIC 17.2(H)(K)3
SWC 172(H)(K)3 / SIC 17.2(H)(K)3
SVT7467 Tepelná čerpadla AIT
alpha innotec SWC 192(H)(K)3 / Novelan SIC 19.2(H)(K)3
SWC 192(H)(K)3 / SIC 19.2(H)(K)3
SVT7468 Tepelná čerpadla AIT
alpha innotec WZS 42(H)(K)3M / Novelan WS 4.2(H)(K)3M
WZS 42(H)(K)3M / WS 4.2(H)(K)3M
SVT7469 Tepelná čerpadla AIT

Informace: Dne 16. 3. 2017 byla zahájena registrace výrobků pro 2. kolo kotlíkových dotací (67. výzva OPŽP), seznam výrobků splňujících nové podmínky bude průběžně doplňován.

Upozornění: Při výběru vhodného výrobku vždy přihlédněte k podmínkám konkrétní výzvy vyhlášené příslušným krajským úřadem – z doplňkových výzev vyhlašovaných v rámci 1. kola kotlíkových dotací během 1. poloviny roku 2017 nelze podpořit kotle na uhlí, kombinované kotle na uhlí a biomasu a plynové kondenzační kotle.

Na záložce VYHLEDÁVÁNÍ můžete vyhledávat konkrétní výrobek dle jeho názvu či typového označení, kódu SVT nebo zde můžete vyhledávat konkrétního výrobce podle názvu výrobce nebo jeho IČ. Tato záložka slouží k vyhledání konkrétního vámi zvoleného výrobku nebo výrobce.

Záložka DLE PARAMETRŮ slouží k vyhledání výrobku dle vámi zadaných parametrů a vlastností. Tato záložka vám poslouží v případě, že ještě neznáte konkrétní výrobek, ale potřebujete ho dle jeho parametrů nalézt.