SEZNAM VÝROBKŮ A TECHNOLOGIÍ

logo

Vítejte na webových stránkách věnovaných Seznamu výrobků a technologií podporovaných v dotačních programech Státního fondu životního prostředí ČR. Tyto stránky slouží k vyhledávání a výběru výrobků a technologií, na které lze získat podporu v programech Nová zelená úsporám a v tzv. „kotlíkových dotacích“ Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

od kW
do kW
od %
do %
NALEZENO VÝROBKŮ: 3158
NÁZEV VÝROBKU
TYPOVÉ OZNAČENÍ
KÓD SVT VÝROBCE/DOVOZCE
alpha innotec WZS 62(H)(K)3M / Novelan WS 6.2(H)(K)3M
WZS 62(H)(K)3M / WS 6.2(H)(K)3M
SVT7470 Tepelná čerpadla AIT
alpha innotec WZS 82(H)(K)3M / Novelan WS 8.2(H)(K)3M
WZS 82(H)(K)3M / WS 8.2(H)(K)3M
SVT7471 Tepelná čerpadla AIT
alpha innotec WZS 102(H)(K)3M / Novelan WS 10.2(H)(K)3M
WZS 102(H)(K)3M / WS 10.2(H)(K)3M
SVT7472 Tepelná čerpadla AIT
alpha innotec WZS 122(H)(K)3M / Novelan WS 12.2(H)(K)3M
WZS 122(H)(K)3M / WS 10.2(H)(K)3M
SVT7473 Tepelná čerpadla AIT
Daikin Altherma nízkoteplotní 8 kW
ERLQ008CAV3+EHBH(X)08CB9W
SVT830 Daikin Airconditioning central Europe- Czech Republic spol. s.r.o.
Tepelné čerpadlo NIBE
NIBE F1145-17
SVT1571 Družstevní závody Dražice - strojírna
Tepelné čerpadlo NIBE
NIBE F1145-15
SVT1570 Družstevní závody Dražice - strojírna
Tepelné čerpadlo NIBE
NIBE F1145-12
SVT1569 Družstevní závody Dražice - strojírna
Tepelné čerpadlo NIBE
NIBE F1145-10
SVT1567 Družstevní závody Dražice - strojírna
Tepelné čerpadlo NIBE
NIBE F1145-8
SVT1566 Družstevní závody Dražice - strojírna

Informace: Dne 16. 3. 2017 byla zahájena registrace výrobků pro 2. kolo kotlíkových dotací (67. výzva OPŽP), seznam výrobků splňujících nové podmínky bude průběžně doplňován.

Upozornění: Při výběru vhodného výrobku vždy přihlédněte k podmínkám konkrétní výzvy vyhlášené příslušným krajským úřadem – z doplňkových výzev vyhlašovaných v rámci 1. kola kotlíkových dotací během 1. poloviny roku 2017 nelze podpořit kotle na uhlí, kombinované kotle na uhlí a biomasu a plynové kondenzační kotle.

Na záložce VYHLEDÁVÁNÍ můžete vyhledávat konkrétní výrobek dle jeho názvu či typového označení, kódu SVT nebo zde můžete vyhledávat konkrétního výrobce podle názvu výrobce nebo jeho IČ. Tato záložka slouží k vyhledání konkrétního vámi zvoleného výrobku nebo výrobce.

Záložka DLE PARAMETRŮ slouží k vyhledání výrobku dle vámi zadaných parametrů a vlastností. Tato záložka vám poslouží v případě, že ještě neznáte konkrétní výrobek, ale potřebujete ho dle jeho parametrů nalézt.