SEZNAM VÝROBKŮ A TECHNOLOGIÍ

logo

Vítejte na webových stránkách věnovaných Seznamu výrobků a technologií podporovaných v dotačních programech Státního fondu životního prostředí ČR. Tyto stránky slouží k vyhledávání a výběru výrobků a technologií, na které lze získat podporu v programech Nová zelená úsporám a v tzv. „kotlíkových dotacích“ Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

od kW
do kW
NALEZENO VÝROBKŮ: 1015
NÁZEV VÝROBKU
TYPOVÉ OZNAČENÍ
KÓD SVT VÝROBCE/DOVOZCE
BENEKOV C27
BENEKOV C27
SVT20001 BENEKOVterm
ATMOS - Automatický kotel na pelety D14P
ATMOS D14P
SVT852 ATMOS Jaroslav Cankař a syn
ATMOS - Automatický kotel na pelety D15P
ATMOS D15P
SVT867 ATMOS Jaroslav Cankař a syn
ATMOS - Automatický kotel na pelety D20P
ATMOS D20P
SVT871 ATMOS Jaroslav Cankař a syn
ATMOS - Automatický kotel na pelety D21P
ATMOS D21P
SVT859 ATMOS Jaroslav Cankař a syn
ATMOS - Automatický kotel na pelety D25P
ATMOS D25P
SVT890 ATMOS Jaroslav Cankař a syn
ATMOS - Automatický kotel na pelety D30P
ATMOS D30P
SVT874 ATMOS Jaroslav Cankař a syn
ATMOS - Automatický kotel na pelety D31P
ATMOS D31P
SVT893 ATMOS Jaroslav Cankař a syn
ATMOS - Automatický kotel na pelety D40P
ATMOS D40P
SVT5195 ATMOS Jaroslav Cankař a syn
ATMOS - Automatický kotel na pelety D50P
ATMOS D50P (D45P)
SVT888 ATMOS Jaroslav Cankař a syn

Informace: Dne 16. 3. 2017 byla zahájena registrace výrobků pro 2. kolo kotlíkových dotací (67. výzva OPŽP), seznam výrobků splňujících nové podmínky bude průběžně doplňován.

Upozornění: Při výběru vhodného výrobku vždy přihlédněte k podmínkám konkrétní výzvy vyhlášené příslušným krajským úřadem – z doplňkových výzev vyhlašovaných v rámci 1. kola kotlíkových dotací během 1. poloviny roku 2017 nelze podpořit kotle na uhlí, kombinované kotle na uhlí a biomasu a plynové kondenzační kotle.

Na záložce VYHLEDÁVÁNÍ můžete vyhledávat konkrétní výrobek dle jeho názvu či typového označení, kódu SVT nebo zde můžete vyhledávat konkrétního výrobce podle názvu výrobce nebo jeho IČ. Tato záložka slouží k vyhledání konkrétního vámi zvoleného výrobku nebo výrobce.

Záložka DLE PARAMETRŮ slouží k vyhledání výrobku dle vámi zadaných parametrů a vlastností. Tato záložka vám poslouží v případě, že ještě neznáte konkrétní výrobek, ale potřebujete ho dle jeho parametrů nalézt.