SEZNAM VÝROBKŮ A TECHNOLOGIÍ

logo

Vítejte na webových stránkách věnovaných Seznamu výrobků a technologií podporovaných v dotačních programech Státního fondu životního prostředí ČR. Tyto stránky slouží k vyhledávání a výběru výrobků a technologií, na které lze získat podporu v programech Nová zelená úsporám a v tzv. „kotlíkových dotacích“ Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

od kW
do kW
NALEZENO VÝROBKŮ: 1031
NÁZEV VÝROBKU
TYPOVÉ OZNAČENÍ
KÓD SVT VÝROBCE/DOVOZCE
ATMOS - kotel na zplynování dřeva DC50S
DC50S
SVT26321 ATMOS Jaroslav Cankař a syn
Tekla Draco BIO COMPACT FII GP 12
Draco BIO COMPACT FII GP 12
SVT26343 Novitera
Tekla Draco BIO COMPACT FII GP 18
Draco BIO COMPACT FII GP 18
SVT26344 Novitera
Tekla Draco BIO COMPACT FII GP 23
Draco BIO COMPACT FII GP 23
SVT26345 Novitera
Heiztechnik DasPell NEXT / DasPell NEXT Basic 15
DasPell NEXT / DasPell NEXT Basic 15
SVT26346 Novitera
Heiztechnik DasPell NEXT / DasPell NEXT Basic 20
DasPell NEXT / DasPell NEXT Basic 20
SVT26347 Novitera
Heiztechnik DasPell NEXT / DasPell NEXT Basic 25
DasPell NEXT / DasPell NEXT Basic 25
SVT26348 Novitera
Heiztechnik DasPell NEXT / DasPell NEXT Basic 30
DasPell NEXT / DasPell NEXT Basic 30
SVT26349 Novitera
Automatické kotle na biomasu Twin Bio Luxury Compact
Twin Bio Luxury Compact NE 8
SVT26351 P.P.H. Kostrzewa Sp.j.
Automatické kotle na biomasu Twin Bio Luxury Compact
Twin Bio Luxury Compact NE 10
SVT26352 P.P.H. Kostrzewa Sp.j.

Informace: Dne 16. 3. 2017 byla zahájena registrace výrobků pro 2. kolo kotlíkových dotací (67. výzva OPŽP), seznam výrobků splňujících nové podmínky bude průběžně doplňován.

Upozornění: Při výběru vhodného výrobku vždy přihlédněte k podmínkám konkrétní výzvy vyhlášené příslušným krajským úřadem – z doplňkových výzev vyhlašovaných v rámci 1. kola kotlíkových dotací během 1. poloviny roku 2017 nelze podpořit kotle na uhlí, kombinované kotle na uhlí a biomasu a plynové kondenzační kotle.

Na záložce VYHLEDÁVÁNÍ můžete vyhledávat konkrétní výrobek dle jeho názvu či typového označení, kódu SVT nebo zde můžete vyhledávat konkrétního výrobce podle názvu výrobce nebo jeho IČ. Tato záložka slouží k vyhledání konkrétního vámi zvoleného výrobku nebo výrobce.

Záložka DLE PARAMETRŮ slouží k vyhledání výrobku dle vámi zadaných parametrů a vlastností. Tato záložka vám poslouží v případě, že ještě neznáte konkrétní výrobek, ale potřebujete ho dle jeho parametrů nalézt.