SEZNAM VÝROBKŮ A TECHNOLOGIÍ

logo

Vítejte na webových stránkách věnovaných Seznamu výrobků a technologií podporovaných v dotačních programech Státního fondu životního prostředí ČR. Tyto stránky slouží k vyhledávání a výběru výrobků a technologií, na které lze získat podporu v programech Nová zelená úsporám a v tzv. „kotlíkových dotacích“ Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

od kW
do kW
NALEZENO VÝROBKŮ: 1031
NÁZEV VÝROBKU
TYPOVÉ OZNAČENÍ
KÓD SVT VÝROBCE/DOVOZCE
Automatické kotle na biomasu Twin Bio Luxury Compact
Twin Bio Luxury Compact NE12
SVT26353 P.P.H. Kostrzewa Sp.j.
Automatické kotle na biomasu Twin Bio Luxury Compact
Twin Bio Luxury Compact NE16
SVT26354 P.P.H. Kostrzewa Sp.j.
Automatické kotle na biomasu Twin Bio Luxury Compact
Twin Bio Luxury Compact NE 24
SVT26355 P.P.H. Kostrzewa Sp.j.
Tekla Draco D BIO 50
Draco D BIO 50
SVT26358 Novitera
Tekla Draco BIO COMPACT FII 18
Draco BIO COMPACT FII 18
SVT26359 Novitera
Kotel teplovodní na dřevo s ruční dodávkou paliva
E22 ECO 18
SVT26511 Viaflames s.r.o.
Kotel teplovodní na dřevo s ruční dodávkou paliva
E22 ECO 24
SVT26512 Viaflames s.r.o.
Kotel teplovodní na dřevo s ruční dodávkou paliva
E22 ECO 30
SVT26513 Viaflames s.r.o.
Automatický kotel na biomasu
HAMONT 40 (USD,USV,USZI)-(S2)
SVT26515 CSTfire s.r.o.
Automatický kotel na biomasu
HAMONT 49 (USD,USV,USZI)-(S2)
SVT26516 CSTfire s.r.o.

Informace: Dne 16. 3. 2017 byla zahájena registrace výrobků pro 2. kolo kotlíkových dotací (67. výzva OPŽP), seznam výrobků splňujících nové podmínky bude průběžně doplňován.

Upozornění: Při výběru vhodného výrobku vždy přihlédněte k podmínkám konkrétní výzvy vyhlášené příslušným krajským úřadem – z doplňkových výzev vyhlašovaných v rámci 1. kola kotlíkových dotací během 1. poloviny roku 2017 nelze podpořit kotle na uhlí, kombinované kotle na uhlí a biomasu a plynové kondenzační kotle.

Na záložce VYHLEDÁVÁNÍ můžete vyhledávat konkrétní výrobek dle jeho názvu či typového označení, kódu SVT nebo zde můžete vyhledávat konkrétního výrobce podle názvu výrobce nebo jeho IČ. Tato záložka slouží k vyhledání konkrétního vámi zvoleného výrobku nebo výrobce.

Záložka DLE PARAMETRŮ slouží k vyhledání výrobku dle vámi zadaných parametrů a vlastností. Tato záložka vám poslouží v případě, že ještě neznáte konkrétní výrobek, ale potřebujete ho dle jeho parametrů nalézt.