SEZNAM VÝROBKŮ A TECHNOLOGIÍ

logo

Vítejte na webových stránkách věnovaných Seznamu výrobků a technologií podporovaných v dotačních programech Státního fondu životního prostředí ČR. Tyto stránky slouží k vyhledávání a výběru výrobků a technologií, na které lze získat podporu v programech Nová zelená úsporám a v tzv. „kotlíkových dotacích“ Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

od kW
do kW
NALEZENO VÝROBKŮ: 1031
NÁZEV VÝROBKU
TYPOVÉ OZNAČENÍ
KÓD SVT VÝROBCE/DOVOZCE
ATMOS - Automatický kotel na pelety D80P
ATMOS D80P
SVT20002 ATMOS Jaroslav Cankař a syn
PONAST Automatický kotel na pelety KP 08
KP 08
SVT5626 PONAST
PONAST Automatický kotel na pelety KP 08S
KP 08S
SVT5627 PONAST
PONAST Automatický kotel na pelety KP 11
KP 11
SVT358 PONAST
PONAST Automatický kotel na pelety KP 11.1
KP 11.1
SVT1381 PONAST
PONAST Automatický kotel na pelety KP 12
KP 12
SVT1413 PONAST
PONAST Automatický kotel na pelety KP 12.1
KP 12.1
SVT5625 PONAST
PONAST Automatický kotel na pelety KP 12.1S
KP 12.1S
SVT5623 PONAST
PONAST Automatický kotel na pelety KP 12S
KP 12S
SVT1374 PONAST
PONAST Automatický kotel na pelety KP 21
KP 21
SVT1341 PONAST

Informace: Dne 16. 3. 2017 byla zahájena registrace výrobků pro 2. kolo kotlíkových dotací (67. výzva OPŽP), seznam výrobků splňujících nové podmínky bude průběžně doplňován.

Upozornění: Při výběru vhodného výrobku vždy přihlédněte k podmínkám konkrétní výzvy vyhlášené příslušným krajským úřadem – z doplňkových výzev vyhlašovaných v rámci 1. kola kotlíkových dotací během 1. poloviny roku 2017 nelze podpořit kotle na uhlí, kombinované kotle na uhlí a biomasu a plynové kondenzační kotle.

Na záložce VYHLEDÁVÁNÍ můžete vyhledávat konkrétní výrobek dle jeho názvu či typového označení, kódu SVT nebo zde můžete vyhledávat konkrétního výrobce podle názvu výrobce nebo jeho IČ. Tato záložka slouží k vyhledání konkrétního vámi zvoleného výrobku nebo výrobce.

Záložka DLE PARAMETRŮ slouží k vyhledání výrobku dle vámi zadaných parametrů a vlastností. Tato záložka vám poslouží v případě, že ještě neznáte konkrétní výrobek, ale potřebujete ho dle jeho parametrů nalézt.