SEZNAM VÝROBKŮ A TECHNOLOGIÍ

logo

Vítejte na webových stránkách věnovaných Seznamu výrobků a technologií podporovaných v dotačních programech Státního fondu životního prostředí ČR. Tyto stránky slouží k vyhledávání a výběru výrobků a technologií, na které lze získat podporu v programech Nová zelená úsporám a v tzv. „kotlíkových dotacích“ Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

od kW
do kW
NALEZENO VÝROBKŮ: 1031
NÁZEV VÝROBKU
TYPOVÉ OZNAČENÍ
KÓD SVT VÝROBCE/DOVOZCE
PONAST Automatický kotel na pelety KP 22
KP 22
SVT1416 PONAST
PONAST Automatický kotel na pelety KP 22S
KP 22S
SVT1409 PONAST
PONAST Automatický kotel na pelety KP 51
KP 51
SVT1344 PONAST
PONAST Automatický kotel na pelety KP 51.1
KP 51.1
SVT5628 PONAST
PONAST Automatický kotel na pelety KP 52
KP 52
SVT1478 PONAST
PONAST Automatický kotel na pelety KP 52.1
KP 52.1
SVT5630 PONAST
PONAST Automatický kotel na pelety KP 52.1S
KP 52.1S
SVT5631 PONAST
PONAST Automatický kotel na pelety KP 52S
KP 52S
SVT1483 PONAST
PONAST Automatický kotel na pelety KP 61
KP 61
SVT1480 PONAST
PONAST Automatický kotel na pelety KP 62
KP 62
SVT1423 PONAST

Informace: Dne 16. 3. 2017 byla zahájena registrace výrobků pro 2. kolo kotlíkových dotací (67. výzva OPŽP), seznam výrobků splňujících nové podmínky bude průběžně doplňován.

Upozornění: Při výběru vhodného výrobku vždy přihlédněte k podmínkám konkrétní výzvy vyhlášené příslušným krajským úřadem – z doplňkových výzev vyhlašovaných v rámci 1. kola kotlíkových dotací během 1. poloviny roku 2017 nelze podpořit kotle na uhlí, kombinované kotle na uhlí a biomasu a plynové kondenzační kotle.

Na záložce VYHLEDÁVÁNÍ můžete vyhledávat konkrétní výrobek dle jeho názvu či typového označení, kódu SVT nebo zde můžete vyhledávat konkrétního výrobce podle názvu výrobce nebo jeho IČ. Tato záložka slouží k vyhledání konkrétního vámi zvoleného výrobku nebo výrobce.

Záložka DLE PARAMETRŮ slouží k vyhledání výrobku dle vámi zadaných parametrů a vlastností. Tato záložka vám poslouží v případě, že ještě neznáte konkrétní výrobek, ale potřebujete ho dle jeho parametrů nalézt.