SEZNAM VÝROBKŮ A TECHNOLOGIÍ

logo

Vítejte na webových stránkách věnovaných Seznamu výrobků a technologií podporovaných v dotačních programech Státního fondu životního prostředí ČR. Tyto stránky slouží k vyhledávání a výběru výrobků a technologií, na které lze získat podporu v programech Nová zelená úsporám a v tzv. „kotlíkových dotacích“ Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

od kW
do kW
NALEZENO VÝROBKŮ: 1031
NÁZEV VÝROBKU
TYPOVÉ OZNAČENÍ
KÓD SVT VÝROBCE/DOVOZCE
PONAST Automatický kotel na pelety KP 62S
KP 62S
SVT1411 PONAST
PONAST Automatický kotel na pelety KP 82
KP 82
SVT1482 PONAST
PONAST Automatický kotel na pelety KP 82S
KP 82S
SVT1426 PONAST
EKOEFEKT BIO 19 - kotel na zplynování dřeva
EB 19
SVT20003 EKOEFEKT
ATMOS - kotel na zplynování dřeva DC18GD
ATMOS DC18GD (DC18GSE)
SVT20004 ATMOS Jaroslav Cankař a syn
ATMOS - kotel na zplynování dřeva DC25GD
ATMOS DC25GD (DC25GSE)
SVT20005 ATMOS Jaroslav Cankař a syn
ATMOS - kotel na zplynování dřeva DC30GD
ATMOS DC30GD (DC30GSE)
SVT20006 ATMOS Jaroslav Cankař a syn
ATMOS - kotel na zplynování dřeva DC40GD
ATMOS DC40GD (DC40GSE)
SVT20007 ATMOS Jaroslav Cankař a syn
ATMOS - kotel na zplynování dřeva DC50GD
ATMOS DC50GD (DC50GSE)
SVT20008 ATMOS Jaroslav Cankař a syn
VIADRUS P7C
P7C-S22D-X1.X2
SVT20012 VIADRUS

Informace: Dne 16. 3. 2017 byla zahájena registrace výrobků pro 2. kolo kotlíkových dotací (67. výzva OPŽP), seznam výrobků splňujících nové podmínky bude průběžně doplňován.

Upozornění: Při výběru vhodného výrobku vždy přihlédněte k podmínkám konkrétní výzvy vyhlášené příslušným krajským úřadem – z doplňkových výzev vyhlašovaných v rámci 1. kola kotlíkových dotací během 1. poloviny roku 2017 nelze podpořit kotle na uhlí, kombinované kotle na uhlí a biomasu a plynové kondenzační kotle.

Na záložce VYHLEDÁVÁNÍ můžete vyhledávat konkrétní výrobek dle jeho názvu či typového označení, kódu SVT nebo zde můžete vyhledávat konkrétního výrobce podle názvu výrobce nebo jeho IČ. Tato záložka slouží k vyhledání konkrétního vámi zvoleného výrobku nebo výrobce.

Záložka DLE PARAMETRŮ slouží k vyhledání výrobku dle vámi zadaných parametrů a vlastností. Tato záložka vám poslouží v případě, že ještě neznáte konkrétní výrobek, ale potřebujete ho dle jeho parametrů nalézt.