SEZNAM VÝROBKŮ A TECHNOLOGIÍ

logo

Vítejte na webových stránkách věnovaných Seznamu výrobků a technologií podporovaných v dotačních programech Státního fondu životního prostředí ČR. Tyto stránky slouží k vyhledávání a výběru výrobků a technologií, na které lze získat podporu v programech Nová zelená úsporám a v tzv. „kotlíkových dotacích“ Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

od kW
do kW
NALEZENO VÝROBKŮ: 1031
NÁZEV VÝROBKU
TYPOVÉ OZNAČENÍ
KÓD SVT VÝROBCE/DOVOZCE
VIADRUS P7C
P7C-S38D-X1.X2
SVT20013 VIADRUS
VIADRUS A3W
A3W-S25P-X1.X2
SVT20014 VIADRUS
VIADRUS A5W
A5W-S25P-00.15
SVT20015 VIADRUS
VIADRUS A5C
A5C-S25P-00.15
SVT20016 VIADRUS
EKOGALVA Atomatický kotel EkoScroll
EkoScroll ALFA PELLET 19 kW
SVT5925 Ekogalva
EKOGALVA Atomatický kotel EkoScroll
EkoScroll ALFA PELLET 38 kW
SVT5929 Ekogalva
Automatický teplovodní kotel SLOKOV
VARIANT SL22 A
SVT20017 Obchodní společnost Slokov
Automatický peletový kotel OPOP
Biopel line/Premium10/V9; Biopel line/Premium Kompakt 10/V9 /150/60
SVT6069 OPOP
Automatický peletový kotel OPOP
Biopel line/Premium 15/V9; Biopel line/Premium Kompakt 15/V9 /150/60
SVT6097 OPOP
Automatický peletový kotel OPOP
Biopel line/Premium 20/V9; Biopel line/Premium Kompakt 20/V9 /150/60
SVT6071 OPOP

Informace: Dne 16. 3. 2017 byla zahájena registrace výrobků pro 2. kolo kotlíkových dotací (67. výzva OPŽP), seznam výrobků splňujících nové podmínky bude průběžně doplňován.

Upozornění: Při výběru vhodného výrobku vždy přihlédněte k podmínkám konkrétní výzvy vyhlášené příslušným krajským úřadem – z doplňkových výzev vyhlašovaných v rámci 1. kola kotlíkových dotací během 1. poloviny roku 2017 nelze podpořit kotle na uhlí, kombinované kotle na uhlí a biomasu a plynové kondenzační kotle.

Na záložce VYHLEDÁVÁNÍ můžete vyhledávat konkrétní výrobek dle jeho názvu či typového označení, kódu SVT nebo zde můžete vyhledávat konkrétního výrobce podle názvu výrobce nebo jeho IČ. Tato záložka slouží k vyhledání konkrétního vámi zvoleného výrobku nebo výrobce.

Záložka DLE PARAMETRŮ slouží k vyhledání výrobku dle vámi zadaných parametrů a vlastností. Tato záložka vám poslouží v případě, že ještě neznáte konkrétní výrobek, ale potřebujete ho dle jeho parametrů nalézt.