SEZNAM VÝROBKŮ A TECHNOLOGIÍ

logo

Vítejte na webových stránkách věnovaných Seznamu výrobků a technologií podporovaných v dotačních programech Státního fondu životního prostředí ČR. Tyto stránky slouží k vyhledávání a výběru výrobků a technologií, na které lze získat podporu v programech Nová zelená úsporám a v tzv. „kotlíkových dotacích“ Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

od kW
do kW
NALEZENO VÝROBKŮ: 1031
NÁZEV VÝROBKU
TYPOVÉ OZNAČENÍ
KÓD SVT VÝROBCE/DOVOZCE
Automatický peletový kotel OPOP
Biopel line/Premium30/V9; Biopel line/Premium Kompakt 30/V9 /150/60
SVT6098 OPOP
Automatický peletový kotel OPOP
Biopel line/Premium 40/V9; Biopel line/Premium Kompakt 40/V9 /150/60
SVT6096 OPOP
Automatický peletový kotel OPOP
Biopel 150
SVT7168 OPOP
Automatický peletový kotel OPOP
Biopel 200
SVT7169 OPOP
Licotherm – teplovodní kotel s automatickou podávkou paliva
AM 24 Licotherm BIO
SVT4645 AGROMECHANIKA v.o.s.
ATMOS - kotel na zplynování dřeva DC20GS
ATMOS DC20GS
SVT935 ATMOS Jaroslav Cankař a syn
Splyňovací kotol na drevo ATTACK SLX
ATTACK SLX 20 PROFI
SVT7294 ATTACK, s.r.o.
Splyňovací kotol na drevo ATTACK SLX
ATTACK SLX 20 LAMBDA
SVT7295 ATTACK, s.r.o.
Splyňovací kotol na drevo ATTACK SLX
ATTACK SLX 25 PROFI
SVT7296 ATTACK, s.r.o.
Splyňovací kotol na drevo ATTACK SLX
ATTACK SLX 25 LAMBDA
SVT7297 ATTACK, s.r.o.

Informace: Dne 16. 3. 2017 byla zahájena registrace výrobků pro 2. kolo kotlíkových dotací (67. výzva OPŽP), seznam výrobků splňujících nové podmínky bude průběžně doplňován.

Upozornění: Při výběru vhodného výrobku vždy přihlédněte k podmínkám konkrétní výzvy vyhlášené příslušným krajským úřadem – z doplňkových výzev vyhlašovaných v rámci 1. kola kotlíkových dotací během 1. poloviny roku 2017 nelze podpořit kotle na uhlí, kombinované kotle na uhlí a biomasu a plynové kondenzační kotle.

Na záložce VYHLEDÁVÁNÍ můžete vyhledávat konkrétní výrobek dle jeho názvu či typového označení, kódu SVT nebo zde můžete vyhledávat konkrétního výrobce podle názvu výrobce nebo jeho IČ. Tato záložka slouží k vyhledání konkrétního vámi zvoleného výrobku nebo výrobce.

Záložka DLE PARAMETRŮ slouží k vyhledání výrobku dle vámi zadaných parametrů a vlastností. Tato záložka vám poslouží v případě, že ještě neznáte konkrétní výrobek, ale potřebujete ho dle jeho parametrů nalézt.