SEZNAM VÝROBKŮ A TECHNOLOGIÍ

logo

Vítejte na webových stránkách věnovaných Seznamu výrobků a technologií podporovaných v dotačních programech Státního fondu životního prostředí ČR. Tyto stránky slouží k vyhledávání a výběru výrobků a technologií, na které lze získat podporu v programech Nová zelená úsporám a v tzv. „kotlíkových dotacích“ Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

od kW
do kW
NALEZENO VÝROBKŮ: 1031
NÁZEV VÝROBKU
TYPOVÉ OZNAČENÍ
KÓD SVT VÝROBCE/DOVOZCE
Splyňovací kotol na drevo ATTACK SLX
ATTACK SLX 55 PROFI
SVT7308 ATTACK, s.r.o.
Splyňovací kotol na drevo ATTACK SLX
ATTACK SLX 55 LAMBDA
SVT7309 ATTACK, s.r.o.
Kotel na biomasu Variant Pellets 20
Variant Pellets 20
SVT388 Kadria
Kotel na biomasu Variant Pellets 30
Variant Pellets 30
SVT3717 Kadria
Kotel na biomasu Variant Pellets 40
Variant Pellets 40
SVT3718 Kadria
Kotel na pelety ENBRA
ENBRA TP-EKO 19 PELLET
SVT7330 ENBRA, a.s.
Kotel na pelety ENBRA
ENBRA TP-EKO 38 PELLET
SVT20018 ENBRA, a.s.
ATMOS - kotel na zplynování dřeva DC32GS
ATMOS DC32GS
SVT937 ATMOS Jaroslav Cankař a syn
ATMOS - kotel na zplynování dřeva DC50GSX
ATMOS DC50GSX
SVT939 ATMOS Jaroslav Cankař a syn
ATMOS - kotel na zplynování dřevěných briket DC30RS
ATMOS DC30RS
SVT1089 ATMOS Jaroslav Cankař a syn

Informace: Dne 16. 3. 2017 byla zahájena registrace výrobků pro 2. kolo kotlíkových dotací (67. výzva OPŽP), seznam výrobků splňujících nové podmínky bude průběžně doplňován.

Upozornění: Při výběru vhodného výrobku vždy přihlédněte k podmínkám konkrétní výzvy vyhlášené příslušným krajským úřadem – z doplňkových výzev vyhlašovaných v rámci 1. kola kotlíkových dotací během 1. poloviny roku 2017 nelze podpořit kotle na uhlí, kombinované kotle na uhlí a biomasu a plynové kondenzační kotle.

Na záložce VYHLEDÁVÁNÍ můžete vyhledávat konkrétní výrobek dle jeho názvu či typového označení, kódu SVT nebo zde můžete vyhledávat konkrétního výrobce podle názvu výrobce nebo jeho IČ. Tato záložka slouží k vyhledání konkrétního vámi zvoleného výrobku nebo výrobce.

Záložka DLE PARAMETRŮ slouží k vyhledání výrobku dle vámi zadaných parametrů a vlastností. Tato záložka vám poslouží v případě, že ještě neznáte konkrétní výrobek, ale potřebujete ho dle jeho parametrů nalézt.