SEZNAM VÝROBKŮ A TECHNOLOGIÍ

logo

Vítejte na webových stránkách věnovaných Seznamu výrobků a technologií podporovaných v dotačních programech Státního fondu životního prostředí ČR. Tyto stránky slouží k vyhledávání a výběru výrobků a technologií, na které lze získat podporu v programech Nová zelená úsporám a v tzv. „kotlíkových dotacích“ Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

od kW
do kW
NALEZENO VÝROBKŮ: 945
NÁZEV VÝROBKU
TYPOVÉ OZNAČENÍ
KÓD SVT VÝROBCE/DOVOZCE
Kotel VERNER A492
VERNER A492
SVT25312 VERNER SK s.r.o.
Kotel VERNER A602
VERNER A602
SVT25313 VERNER SK s.r.o.
Fröling
S3 Turbo 20 kW
SVT25342 S WHG
Fröling
S3 Turbo 30 kW
SVT25343 S WHG
Fröling
S3 Turbo 40 kW
SVT25344 S WHG
Heiztechnik HT DasPell GL
HT DasPell GL 50
SVT25367 Novitera
BENEKOV K35
BENEKOV K35
SVT25488 BENEKOVterm
BENEKOV K45
BENEKOV K45
SVT25489 BENEKOVterm
TEKLA KOMFORT 12
KOMFORT 12
SVT25493 Novitera
TEKLA KOMFORT 18
KOMFORT 18
SVT25494 Novitera

Informace: Dne 16. 3. 2017 byla zahájena registrace výrobků pro 2. kolo kotlíkových dotací (67. výzva OPŽP), seznam výrobků splňujících nové podmínky bude průběžně doplňován.

Upozornění: Při výběru vhodného výrobku vždy přihlédněte k podmínkám konkrétní výzvy vyhlášené příslušným krajským úřadem – z doplňkových výzev vyhlašovaných v rámci 1. kola kotlíkových dotací během 1. poloviny roku 2017 nelze podpořit kotle na uhlí, kombinované kotle na uhlí a biomasu a plynové kondenzační kotle.

Na záložce VYHLEDÁVÁNÍ můžete vyhledávat konkrétní výrobek dle jeho názvu či typového označení, kódu SVT nebo zde můžete vyhledávat konkrétního výrobce podle názvu výrobce nebo jeho IČ. Tato záložka slouží k vyhledání konkrétního vámi zvoleného výrobku nebo výrobce.

Záložka DLE PARAMETRŮ slouží k vyhledání výrobku dle vámi zadaných parametrů a vlastností. Tato záložka vám poslouží v případě, že ještě neznáte konkrétní výrobek, ale potřebujete ho dle jeho parametrů nalézt.