SEZNAM VÝROBKŮ A TECHNOLOGIÍ

logo

Vítejte na webových stránkách věnovaných Seznamu výrobků a technologií podporovaných v dotačních programech Státního fondu životního prostředí ČR. Tyto stránky slouží k vyhledávání a výběru výrobků a technologií, na které lze získat podporu v programech Nová zelená úsporám a v tzv. „kotlíkových dotacích“ Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

NALEZENO VÝROBKŮ: 43
NÁZEV VÝROBKU
TYPOVÉ OZNAČENÍ
KÓD SVT VÝROBCE/DOVOZCE
AUTOMATICKÝ KOTEL SAS BIO SOLID 14
SAS BIO SOLID 14
SVT22010 Natalija Holubová
AUTOMATICKÝ KOTEL SAS BIO SOLID 19
SAS BIO SOLID 19
SVT22011 Natalija Holubová
AUTOMATICKÝ KOTEL SAS BIO SOLID 25
SAS BIO SOLID 25
SVT22012 Natalija Holubová
AUTOMATICKÝ KOTEL SAS BIO SOLID 36
SAS BIO SOLID 36
SVT22013 Natalija Holubová
AUTOMATICKÝ KOTEL SAS BIO SOLID 48
SAS BIO SOLID 48
SVT22014 Natalija Holubová
AUTOMATICKÝ KOTEL BIO EFEKT 14
SAS BIO EFEKT 14
SVT22015 Natalija Holubová
AUTOMATICKÝ KOTEL BIO EFEKT 17
SAS BIO EFEKT 17
SVT22016 Natalija Holubová
AUTOMATICKÝ KOTEL BIO EFEKT 23
SAS BIO EFEKT 23
SVT22017 Natalija Holubová
AUTOMATICKÝ KOTEL BIO EFEKT 29
SAS BIO EFEKT 29
SVT22018 Natalija Holubová
AUTOMATICKÝ KOTEL BIO EFEKT 36
SAS BIO EFEKT 36
SVT22019 Natalija Holubová

Informace: Dne 16. 3. 2017 byla zahájena registrace výrobků pro 2. kolo kotlíkových dotací (67. výzva OPŽP), seznam výrobků splňujících nové podmínky bude průběžně doplňován.

Upozornění: Při výběru vhodného výrobku vždy přihlédněte k podmínkám konkrétní výzvy vyhlášené příslušným krajským úřadem – z doplňkových výzev vyhlašovaných v rámci 1. kola kotlíkových dotací během 1. poloviny roku 2017 nelze podpořit kotle na uhlí, kombinované kotle na uhlí a biomasu a plynové kondenzační kotle.

Na záložce VYHLEDÁVÁNÍ můžete vyhledávat konkrétní výrobek dle jeho názvu či typového označení, kódu SVT nebo zde můžete vyhledávat konkrétního výrobce podle názvu výrobce nebo jeho IČ. Tato záložka slouží k vyhledání konkrétního vámi zvoleného výrobku nebo výrobce.

Záložka DLE PARAMETRŮ slouží k vyhledání výrobku dle vámi zadaných parametrů a vlastností. Tato záložka vám poslouží v případě, že ještě neznáte konkrétní výrobek, ale potřebujete ho dle jeho parametrů nalézt.