SEZNAM VÝROBKŮ A TECHNOLOGIÍ

logo

Vítejte na webových stránkách věnovaných Seznamu výrobků a technologií podporovaných v dotačních programech Státního fondu životního prostředí ČR. Tyto stránky slouží k vyhledávání a výběru výrobků a technologií, na které lze získat podporu v programech Nová zelená úsporám a v tzv. „kotlíkových dotacích“ Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

NALEZENO VÝROBKŮ: 31
NÁZEV VÝROBKU
TYPOVÉ OZNAČENÍ
KÓD SVT VÝROBCE/DOVOZCE
Kondenzační kotel THERM
THERM 14 KD.A
SVT2349 Thermona spol. s r.o.
Kondenzační kotel THERM
THERM 14 KDZ.A
SVT2353 Thermona spol. s r.o.
Kondenzační kotel THERM
THERM 14 KDZ5.A
SVT2354 Thermona spol. s r.o.
Kondenzační kotel THERM
THERM 17 KD.A
SVT20257 Thermona spol. s r.o.
Kondenzační kotel THERM
THERM 28 KD.A
SVT20258 Thermona spol. s r.o.
Kondenzační kotel THERM
THERM 17 KDZ.A
SVT20259 Thermona spol. s r.o.
Kondenzační kotel THERM
THERM 28 KDZ.A
SVT20260 Thermona spol. s r.o.
Kondenzační kotel THERM
THERM 28 KDC.A
SVT20261 Thermona spol. s r.o.
Kondenzační kotel THERM
THERM 17 KDZ5.A
SVT20262 Thermona spol. s r.o.
Kondenzační kotel THERM
THERM 28 KDZ5.A
SVT20263 Thermona spol. s r.o.

Informace: Dne 16. 3. 2017 byla zahájena registrace výrobků pro 2. kolo kotlíkových dotací (67. výzva OPŽP), seznam výrobků splňujících nové podmínky bude průběžně doplňován.

Upozornění: Při výběru vhodného výrobku vždy přihlédněte k podmínkám konkrétní výzvy vyhlášené příslušným krajským úřadem – z doplňkových výzev vyhlašovaných v rámci 1. kola kotlíkových dotací během 1. poloviny roku 2017 nelze podpořit kotle na uhlí, kombinované kotle na uhlí a biomasu a plynové kondenzační kotle.

Na záložce VYHLEDÁVÁNÍ můžete vyhledávat konkrétní výrobek dle jeho názvu či typového označení, kódu SVT nebo zde můžete vyhledávat konkrétního výrobce podle názvu výrobce nebo jeho IČ. Tato záložka slouží k vyhledání konkrétního vámi zvoleného výrobku nebo výrobce.

Záložka DLE PARAMETRŮ slouží k vyhledání výrobku dle vámi zadaných parametrů a vlastností. Tato záložka vám poslouží v případě, že ještě neznáte konkrétní výrobek, ale potřebujete ho dle jeho parametrů nalézt.