SEZNAM VÝROBKŮ A TECHNOLOGIÍ

logo

Vítejte na webových stránkách věnovaných Seznamu výrobků a technologií podporovaných v dotačních programech Státního fondu životního prostředí ČR. Tyto stránky slouží k vyhledávání a výběru výrobků a technologií, na které lze získat podporu v programech Nová zelená úsporám a v tzv. „kotlíkových dotacích“ Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

VÝROBCE: GEOSUN
NALEZENO VÝROBKŮ: 62
NÁZEV VÝROBKU
TYPOVÉ OZNAČENÍ
KÓD SVT VÝROBCE/DOVOZCE
Fujitsu Aveon HP 16 3-phase
WOYK160LCTA/Aveon Aqua
SVT21031 GEOSUN
Mitsubishi Electric Power Inverter 7,5 kW
PUHZ-SW75*AA/ECO-ONE HW
SVT22345 GEOSUN
Mitsubishi Electric Power Inverter 7,5 kW
PUHZ-SW75*AA/ECO-ONE DHW
SVT22346 GEOSUN
Mitsubishi Electric Zubadan Inverter 8 kW
PUHZ-SHW80*AA/ECO-ONE HW
SVT22347 GEOSUN
Mitsubishi Electric Zubadan Inverter 8 kW
PUHZ-SHW80*AA/ECO-ONE DHW
SVT22348 GEOSUN
Mitsubishi Electric Zubadan Inverter 11,2 kW
PUHZ-SHW112YAA/ECO-ONE HW
SVT22349 GEOSUN
Mitsubishi Electric Zubadan Inverter 11,2 kW
PUHZ-SHW112YAA/ECO-ONE DHW
SVT22350 GEOSUN
Mitsubishi Electric Power Inverter 10,0 kW
PUHZ-SW100*AA/ECO-ONE HW
SVT22351 GEOSUN
Mitsubishi Electric Power Inverter 10,0 kW
PUHZ-SW100*AA/ECO-ONE DHW
SVT22352 GEOSUN
Fujitsu Aveon HP 15 3-phase
WOYK150LJL/AVEON HEAT
SVT24288 GEOSUN

Informace: Dne 16. 3. 2017 byla zahájena registrace výrobků pro 2. kolo kotlíkových dotací (67. výzva OPŽP), seznam výrobků splňujících nové podmínky bude průběžně doplňován.

Upozornění: Při výběru vhodného výrobku vždy přihlédněte k podmínkám konkrétní výzvy vyhlášené příslušným krajským úřadem – z doplňkových výzev vyhlašovaných v rámci 1. kola kotlíkových dotací během 1. poloviny roku 2017 nelze podpořit kotle na uhlí, kombinované kotle na uhlí a biomasu a plynové kondenzační kotle.

Na záložce VYHLEDÁVÁNÍ můžete vyhledávat konkrétní výrobek dle jeho názvu či typového označení, kódu SVT nebo zde můžete vyhledávat konkrétního výrobce podle názvu výrobce nebo jeho IČ. Tato záložka slouží k vyhledání konkrétního vámi zvoleného výrobku nebo výrobce.

Záložka DLE PARAMETRŮ slouží k vyhledání výrobku dle vámi zadaných parametrů a vlastností. Tato záložka vám poslouží v případě, že ještě neznáte konkrétní výrobek, ale potřebujete ho dle jeho parametrů nalézt.