SEZNAM VÝROBKŮ A TECHNOLOGIÍ

logo

Vítejte na webových stránkách věnovaných Seznamu výrobků a technologií podporovaných v dotačních programech Státního fondu životního prostředí ČR. Tyto stránky slouží k vyhledávání a výběru výrobků a technologií, na které lze získat podporu v programech Nová zelená úsporám a v tzv. „kotlíkových dotacích“ Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

VÝROBCE: VERNER SK s.r.o.
NALEZENO VÝROBKŮ: 10
NÁZEV VÝROBKU
TYPOVÉ OZNAČENÍ
KÓD SVT VÝROBCE/DOVOZCE
Kotel na kusové dřevo VERNER
VERNER V210
SVT7426 VERNER SK s.r.o.
Automatický kotel na pelety VERNER A251
VERNER A251
SVT9005 VERNER SK s.r.o.
Kotel na kusové dřevo VERNER
VERNER VN25D
SVT7486 VERNER SK s.r.o.
Kotel na kusové dřevo VERNER
VERNER V25D
SVT9327 VERNER SK s.r.o.
Interiérový kotel VERNER IK 13/10
VERNER IK 13/10
SVT23196 VERNER SK s.r.o.
Interiérový kotel VERNER IK 13/10.1
VERNER IK 13/10.1
SVT23197 VERNER SK s.r.o.
Interiérový kotel VERNER IK 13/10.2
VERNER IK 13/10.2
SVT23198 VERNER SK s.r.o.
Kotel VERNER A302
VERNER A302
SVT25311 VERNER SK s.r.o.
Kotel VERNER A492
VERNER A492
SVT25312 VERNER SK s.r.o.
Kotel VERNER A602
VERNER A602
SVT25313 VERNER SK s.r.o.

Informace: Dne 16. 3. 2017 byla zahájena registrace výrobků pro 2. kolo kotlíkových dotací (67. výzva OPŽP), seznam výrobků splňujících nové podmínky bude průběžně doplňován.

Upozornění: Při výběru vhodného výrobku vždy přihlédněte k podmínkám konkrétní výzvy vyhlášené příslušným krajským úřadem – z doplňkových výzev vyhlašovaných v rámci 1. kola kotlíkových dotací během 1. poloviny roku 2017 nelze podpořit kotle na uhlí, kombinované kotle na uhlí a biomasu a plynové kondenzační kotle.

Na záložce VYHLEDÁVÁNÍ můžete vyhledávat konkrétní výrobek dle jeho názvu či typového označení, kódu SVT nebo zde můžete vyhledávat konkrétního výrobce podle názvu výrobce nebo jeho IČ. Tato záložka slouží k vyhledání konkrétního vámi zvoleného výrobku nebo výrobce.

Záložka DLE PARAMETRŮ slouží k vyhledání výrobku dle vámi zadaných parametrů a vlastností. Tato záložka vám poslouží v případě, že ještě neznáte konkrétní výrobek, ale potřebujete ho dle jeho parametrů nalézt.