SEZNAM VÝROBKŮ A TECHNOLOGIÍ

logo

Vítejte na webových stránkách věnovaných Seznamu výrobků a technologií podporovaných v dotačních programech Státního fondu životního prostředí ČR. Tyto stránky slouží k vyhledávání a výběru výrobků a technologií, na které lze získat podporu v programech Nová zelená úsporám a v tzv. „kotlíkových dotacích“ Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

NALEZENO VÝROBKŮ: 15
NÁZEV VÝROBKU
TYPOVÉ OZNAČENÍ
KÓD SVT VÝROBCE/DOVOZCE
Smart Fire kotel na pelety
SF15
SVT7071 GAS KOMPLET s.r.o.
Smart Fire kotel na pelety
SF22
SVT7070 GAS KOMPLET s.r.o.
GRANT ED automatický kotel
GRANT 24ED
SVT20912 GAS KOMPLET s.r.o.
HolzMaster pyrolyzní kotel na dřevo
Holz Master HM20
SVT4017 GAS KOMPLET s.r.o.
Smart Fire kotel na pelety
SF15 s lambda sondou
SVT20937 GAS KOMPLET s.r.o.
Smart Fire kotel na pelety
SF22 s lambda sondou
SVT20938 GAS KOMPLET s.r.o.
Smart Fire kotel na pelety
SF11 s lambda sondou
SVT21213 GAS KOMPLET s.r.o.
Smart Fire kotel na pelety
SF11 bez lambda sondy
SVT21232 GAS KOMPLET s.r.o.
GRANT ED automatický kotel
GRANT 24ED
SVT21340 GAS KOMPLET s.r.o.
InterFire
IF11
SVT22253 GAS KOMPLET s.r.o.

Informace: Dne 16. 3. 2017 byla zahájena registrace výrobků pro 2. kolo kotlíkových dotací (67. výzva OPŽP), seznam výrobků splňujících nové podmínky bude průběžně doplňován.

Upozornění: Při výběru vhodného výrobku vždy přihlédněte k podmínkám konkrétní výzvy vyhlášené příslušným krajským úřadem – z doplňkových výzev vyhlašovaných v rámci 1. kola kotlíkových dotací během 1. poloviny roku 2017 nelze podpořit kotle na uhlí, kombinované kotle na uhlí a biomasu a plynové kondenzační kotle.

Na záložce VYHLEDÁVÁNÍ můžete vyhledávat konkrétní výrobek dle jeho názvu či typového označení, kódu SVT nebo zde můžete vyhledávat konkrétního výrobce podle názvu výrobce nebo jeho IČ. Tato záložka slouží k vyhledání konkrétního vámi zvoleného výrobku nebo výrobce.

Záložka DLE PARAMETRŮ slouží k vyhledání výrobku dle vámi zadaných parametrů a vlastností. Tato záložka vám poslouží v případě, že ještě neznáte konkrétní výrobek, ale potřebujete ho dle jeho parametrů nalézt.