SEZNAM VÝROBKŮ A TECHNOLOGIÍ

logo

Vítejte na webových stránkách věnovaných Seznamu výrobků a technologií podporovaných v dotačních programech Státního fondu životního prostředí ČR. Tyto stránky slouží k vyhledávání a výběru výrobků a technologií, na které lze získat podporu v programech Nová zelená úsporám a v tzv. „kotlíkových dotacích“ Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

NALEZENO VÝROBKŮ: 8
NÁZEV VÝROBKU
TYPOVÉ OZNAČENÍ
KÓD SVT VÝROBCE/DOVOZCE
Tepelné čerpadlo ELTEX
ETX-04G
SVT20739 Marcela Žeravíková – ELTEX ELECTRONICS
Tepelné čerpadlo ELTEX
ETX-05G
SVT20740 Marcela Žeravíková – ELTEX ELECTRONICS
Tepelné čerpadlo ELTEX
ETX-06G
SVT20741 Marcela Žeravíková – ELTEX ELECTRONICS
Tepelné čerpadlo ELTEX
ETX-08G
SVT20742 Marcela Žeravíková – ELTEX ELECTRONICS
Tepelné čerpadlo ELTEX
ETX-10G
SVT20743 Marcela Žeravíková – ELTEX ELECTRONICS
Tepelné čerpadlo ELTEX
ETX-12G
SVT20744 Marcela Žeravíková – ELTEX ELECTRONICS
Tepelné čerpadlo ELTEX
ETX-15G
SVT20745 Marcela Žeravíková – ELTEX ELECTRONICS
Tepelné čerpadlo ELTEX
ETX-17G
SVT20746 Marcela Žeravíková – ELTEX ELECTRONICS

Informace: Dne 16. 3. 2017 byla zahájena registrace výrobků pro 2. kolo kotlíkových dotací (67. výzva OPŽP), seznam výrobků splňujících nové podmínky bude průběžně doplňován.

Upozornění: Při výběru vhodného výrobku vždy přihlédněte k podmínkám konkrétní výzvy vyhlášené příslušným krajským úřadem – z doplňkových výzev vyhlašovaných v rámci 1. kola kotlíkových dotací během 1. poloviny roku 2017 nelze podpořit kotle na uhlí, kombinované kotle na uhlí a biomasu a plynové kondenzační kotle.

Na záložce VYHLEDÁVÁNÍ můžete vyhledávat konkrétní výrobek dle jeho názvu či typového označení, kódu SVT nebo zde můžete vyhledávat konkrétního výrobce podle názvu výrobce nebo jeho IČ. Tato záložka slouží k vyhledání konkrétního vámi zvoleného výrobku nebo výrobce.

Záložka DLE PARAMETRŮ slouží k vyhledání výrobku dle vámi zadaných parametrů a vlastností. Tato záložka vám poslouží v případě, že ještě neznáte konkrétní výrobek, ale potřebujete ho dle jeho parametrů nalézt.