SEZNAM VÝROBKŮ A TECHNOLOGIÍ

logo

Vítejte na webových stránkách věnovaných Seznamu výrobků a technologií podporovaných v dotačních programech Státního fondu životního prostředí ČR. Tyto stránky slouží k vyhledávání a výběru výrobků a technologií, na které lze získat podporu v programech Nová zelená úsporám a v tzv. „kotlíkových dotacích“ Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

NALEZENO VÝROBKŮ: 50
NÁZEV VÝROBKU
TYPOVÉ OZNAČENÍ
KÓD SVT VÝROBCE/DOVOZCE
Fronius Galvo
Galvo 1.5-1
SVT20406 FRONIUS Česká republika
Fronius Galvo
Galvo 2.0-1
SVT20407 FRONIUS Česká republika
Fronius Galvo
Galvo 2.5-1
SVT20408 FRONIUS Česká republika
Fronius Galvo
Galvo 3.0-1
SVT20409 FRONIUS Česká republika
Fronius Galvo
Galvo 3.1-1
SVT20410 FRONIUS Česká republika
Fronius Symo
Symo 3.0-3-S
SVT20411 FRONIUS Česká republika
Fronius Symo
Symo 3.7-3-S
SVT20412 FRONIUS Česká republika
Fronius Symo
Symo 4.5-3-S
SVT20413 FRONIUS Česká republika
Fronius Symo
Symo 3.0-3-M
SVT20414 FRONIUS Česká republika
Fronius Symo
Symo 3.7-3-M
SVT20415 FRONIUS Česká republika

Informace: Dne 16. 3. 2017 byla zahájena registrace výrobků pro 2. kolo kotlíkových dotací (67. výzva OPŽP), seznam výrobků splňujících nové podmínky bude průběžně doplňován.

Upozornění: Při výběru vhodného výrobku vždy přihlédněte k podmínkám konkrétní výzvy vyhlášené příslušným krajským úřadem – z doplňkových výzev vyhlašovaných v rámci 1. kola kotlíkových dotací během 1. poloviny roku 2017 nelze podpořit kotle na uhlí, kombinované kotle na uhlí a biomasu a plynové kondenzační kotle.

Na záložce VYHLEDÁVÁNÍ můžete vyhledávat konkrétní výrobek dle jeho názvu či typového označení, kódu SVT nebo zde můžete vyhledávat konkrétního výrobce podle názvu výrobce nebo jeho IČ. Tato záložka slouží k vyhledání konkrétního vámi zvoleného výrobku nebo výrobce.

Záložka DLE PARAMETRŮ slouží k vyhledání výrobku dle vámi zadaných parametrů a vlastností. Tato záložka vám poslouží v případě, že ještě neznáte konkrétní výrobek, ale potřebujete ho dle jeho parametrů nalézt.