SEZNAM VÝROBKŮ A TECHNOLOGIÍ

logo

Vítejte na webových stránkách věnovaných Seznamu výrobků a technologií podporovaných v dotačních programech Státního fondu životního prostředí ČR. Tyto stránky slouží k vyhledávání a výběru výrobků a technologií, na které lze získat podporu v programech Nová zelená úsporám a v tzv. „kotlíkových dotacích“ Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

VÝROBCE: KOVARSON
NALEZENO VÝROBKŮ: 25
NÁZEV VÝROBKU
TYPOVÉ OZNAČENÍ
KÓD SVT VÝROBCE/DOVOZCE
KOVARSON - Automatický kotel GEKON 20 kW
GEKON 20
SVT20025 KOVARSON
KOVARSON - Automatický kotel GEKON 25 kW
GEKON 25
SVT20026 KOVARSON
KOVARSON - Zplynovací kotel MAKAK 25 kW
MAKAK 25
SVT5438 KOVARSON
KOVARSON - Zplynovací kotel MAKAK 30 kW
MAKAK 30
SVT5439 KOVARSON
KOVARSON - Zplynovací kotel MAKAK 35 kW
MAKAK 35
SVT5440 KOVARSON
KOVARSON - Zplynovací kotel MAKAK 40 kW
MAKAK 40
SVT5441 KOVARSON
KOVARSON - Zplynovací kotel MAKAK 20 kW
MAKAK 20
SVT5437 KOVARSON
KOVARSON - Automatický kotel GEKON PELLET 20
GEKON PELLET 20
SVT20324 KOVARSON
KOVARSON - Automatický kotel GEKON PELLET 25
GEKON PELLET 25
SVT20325 KOVARSON
KOVARSON - Automatický kotel GEKON COMBI 20
GEKON COMBI 20
SVT20326 KOVARSON

Informace: Dne 16. 3. 2017 byla zahájena registrace výrobků pro 2. kolo kotlíkových dotací (67. výzva OPŽP), seznam výrobků splňujících nové podmínky bude průběžně doplňován.

Upozornění: Při výběru vhodného výrobku vždy přihlédněte k podmínkám konkrétní výzvy vyhlášené příslušným krajským úřadem – z doplňkových výzev vyhlašovaných v rámci 1. kola kotlíkových dotací během 1. poloviny roku 2017 nelze podpořit kotle na uhlí, kombinované kotle na uhlí a biomasu a plynové kondenzační kotle.

Na záložce VYHLEDÁVÁNÍ můžete vyhledávat konkrétní výrobek dle jeho názvu či typového označení, kódu SVT nebo zde můžete vyhledávat konkrétního výrobce podle názvu výrobce nebo jeho IČ. Tato záložka slouží k vyhledání konkrétního vámi zvoleného výrobku nebo výrobce.

Záložka DLE PARAMETRŮ slouží k vyhledání výrobku dle vámi zadaných parametrů a vlastností. Tato záložka vám poslouží v případě, že ještě neznáte konkrétní výrobek, ale potřebujete ho dle jeho parametrů nalézt.