SEZNAM VÝROBKŮ A TECHNOLOGIÍ

logo

Vítejte na webových stránkách věnovaných Seznamu výrobků a technologií podporovaných v dotačních programech Státního fondu životního prostředí ČR. Tyto stránky slouží k vyhledávání a výběru výrobků a technologií, na které lze získat podporu v programech Nová zelená úsporám a v tzv. „kotlíkových dotacích“ Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

NALEZENO VÝROBKŮ: 8
NÁZEV VÝROBKU
TYPOVÉ OZNAČENÍ
KÓD SVT VÝROBCE/DOVOZCE
Tepelné čerpadlo KUZĎAS EVI
CZ/1
SVT20434 Kuzďas spol. s.r.o.
Tepelné čerpadlo KUZĎAS EVI
CZ/C
SVT20435 Kuzďas spol. s.r.o.
KUZĎAS STANDARD EVI
CZ/S1
SVT21354 Kuzďas spol. s.r.o.
KUZĎAS STANDARD EVI
CZ/S2
SVT21355 Kuzďas spol. s.r.o.
Solární systém HEAT PIPE 10
JMC-5818-10
SVT8182 Kuzďas spol. s.r.o.
Solární systém HEAT PIPE 30
JMC-5818-30
SVT8146 Kuzďas spol. s.r.o.
Tepelné čerpadlo KUZĎAS HIGH TECH EVI
CZ/H13-split
SVT22310 Kuzďas spol. s.r.o.
Tepelné čerpadlo KUZĎAS HIGH TECH EVI
CZ/H15-split
SVT22311 Kuzďas spol. s.r.o.

Informace: Dne 16. 3. 2017 byla zahájena registrace výrobků pro 2. kolo kotlíkových dotací (67. výzva OPŽP), seznam výrobků splňujících nové podmínky bude průběžně doplňován.

Upozornění: Při výběru vhodného výrobku vždy přihlédněte k podmínkám konkrétní výzvy vyhlášené příslušným krajským úřadem – z doplňkových výzev vyhlašovaných v rámci 1. kola kotlíkových dotací během 1. poloviny roku 2017 nelze podpořit kotle na uhlí, kombinované kotle na uhlí a biomasu a plynové kondenzační kotle.

Na záložce VYHLEDÁVÁNÍ můžete vyhledávat konkrétní výrobek dle jeho názvu či typového označení, kódu SVT nebo zde můžete vyhledávat konkrétního výrobce podle názvu výrobce nebo jeho IČ. Tato záložka slouží k vyhledání konkrétního vámi zvoleného výrobku nebo výrobce.

Záložka DLE PARAMETRŮ slouží k vyhledání výrobku dle vámi zadaných parametrů a vlastností. Tato záložka vám poslouží v případě, že ještě neznáte konkrétní výrobek, ale potřebujete ho dle jeho parametrů nalézt.