SEZNAM VÝROBKŮ A TECHNOLOGIÍ

logo

Vítejte na webových stránkách věnovaných Seznamu výrobků a technologií podporovaných v dotačních programech Státního fondu životního prostředí ČR. Tyto stránky slouží k vyhledávání a výběru výrobků a technologií, na které lze získat podporu v programech Nová zelená úsporám a v tzv. „kotlíkových dotacích“ Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

NALEZENO VÝROBKŮ: 70
NÁZEV VÝROBKU
TYPOVÉ OZNAČENÍ
KÓD SVT VÝROBCE/DOVOZCE
NeoRé 11T
NeoRé 11T
SVT8229 NEOTA CZ s.r.o.
NeoRé 14T
NeoRé 14T
SVT8230 NEOTA CZ s.r.o.
NeoRé 16T
NeoRé 16T
SVT8231 NEOTA CZ s.r.o.
NeoRé 8T HP
NeoRé 8T HP
SVT8235 NEOTA CZ s.r.o.
NeoRé 11T HP
NeoRé 11T HP
SVT8236 NEOTA CZ s.r.o.
NeoRé 14T HP
NeoRé 14T HP
SVT8237 NEOTA CZ s.r.o.
NeoRé 16T HP
NeoRé 16T HP
SVT8238 NEOTA CZ s.r.o.
NeoRé 22T EX
NeoRé 22T EX
SVT21739 NEOTA CZ s.r.o.
NeoRé 28T EX
NeoRé 28T EX
SVT21740 NEOTA CZ s.r.o.
NeoRé 8 MINI T17
NeoRé 8 MINI T17
SVT22735 NEOTA CZ s.r.o.

Informace: Dne 16. 3. 2017 byla zahájena registrace výrobků pro 2. kolo kotlíkových dotací (67. výzva OPŽP), seznam výrobků splňujících nové podmínky bude průběžně doplňován.

Upozornění: Při výběru vhodného výrobku vždy přihlédněte k podmínkám konkrétní výzvy vyhlášené příslušným krajským úřadem – z doplňkových výzev vyhlašovaných v rámci 1. kola kotlíkových dotací během 1. poloviny roku 2017 nelze podpořit kotle na uhlí, kombinované kotle na uhlí a biomasu a plynové kondenzační kotle.

Na záložce VYHLEDÁVÁNÍ můžete vyhledávat konkrétní výrobek dle jeho názvu či typového označení, kódu SVT nebo zde můžete vyhledávat konkrétního výrobce podle názvu výrobce nebo jeho IČ. Tato záložka slouží k vyhledání konkrétního vámi zvoleného výrobku nebo výrobce.

Záložka DLE PARAMETRŮ slouží k vyhledání výrobku dle vámi zadaných parametrů a vlastností. Tato záložka vám poslouží v případě, že ještě neznáte konkrétní výrobek, ale potřebujete ho dle jeho parametrů nalézt.