SEZNAM VÝROBKŮ A TECHNOLOGIÍ

logo

Vítejte na webových stránkách věnovaných Seznamu výrobků a technologií podporovaných v dotačních programech Státního fondu životního prostředí ČR. Tyto stránky slouží k vyhledávání a výběru výrobků a technologií, na které lze získat podporu v programech Nová zelená úsporám a v tzv. „kotlíkových dotacích“ Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

NALEZENO VÝROBKŮ: 82
NÁZEV VÝROBKU
TYPOVÉ OZNAČENÍ
KÓD SVT VÝROBCE/DOVOZCE
VIADRUS K4
K4G2H24Z
SVT6390 VIADRUS
VIADRUS K4
K4G3H24Z
SVT6392 VIADRUS
VIADRUS K4
K4G1H24P
SVT6395 VIADRUS
VIADRUS K4
K4G2H24P
SVT6396 VIADRUS
VIADRUS K4
K4G3H24P
SVT6397 VIADRUS
VIADRUS A3W
A3W-S25PB-X1.X2
SVT21060 VIADRUS
VIADRUS CLAUDIUS K2
K2L31
SVT21073 VIADRUS
VIADRUS CLAUDIUS K2
K2L35
SVT21074 VIADRUS
VIADRUS CLAUDIUS K2
K2L51
SVT21075 VIADRUS
VIADRUS CLAUDIUS K2
K2L55
SVT21076 VIADRUS

Informace: Dne 16. 3. 2017 byla zahájena registrace výrobků pro 2. kolo kotlíkových dotací (67. výzva OPŽP), seznam výrobků splňujících nové podmínky bude průběžně doplňován.

Upozornění: Při výběru vhodného výrobku vždy přihlédněte k podmínkám konkrétní výzvy vyhlášené příslušným krajským úřadem – z doplňkových výzev vyhlašovaných v rámci 1. kola kotlíkových dotací během 1. poloviny roku 2017 nelze podpořit kotle na uhlí, kombinované kotle na uhlí a biomasu a plynové kondenzační kotle.

Na záložce VYHLEDÁVÁNÍ můžete vyhledávat konkrétní výrobek dle jeho názvu či typového označení, kódu SVT nebo zde můžete vyhledávat konkrétního výrobce podle názvu výrobce nebo jeho IČ. Tato záložka slouží k vyhledání konkrétního vámi zvoleného výrobku nebo výrobce.

Záložka DLE PARAMETRŮ slouží k vyhledání výrobku dle vámi zadaných parametrů a vlastností. Tato záložka vám poslouží v případě, že ještě neznáte konkrétní výrobek, ale potřebujete ho dle jeho parametrů nalézt.