SEZNAM VÝROBKŮ A TECHNOLOGIÍ

logo

Vítejte na webových stránkách věnovaných Seznamu výrobků a technologií podporovaných v dotačních programech Státního fondu životního prostředí ČR. Tyto stránky slouží k vyhledávání a výběru výrobků a technologií, na které lze získat podporu v programech Nová zelená úsporám a v tzv. „kotlíkových dotacích“ Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

NALEZENO VÝROBKŮ: 463
NÁZEV VÝROBKU
TYPOVÉ OZNAČENÍ
KÓD SVT VÝROBCE/DOVOZCE
Vitocal 200-S 10,06 kW
AWB 201.B13 230V
SVT240 Viessmann spol. s r.o.
Vitocal 200-S 10,06 kW
AWB-AC 201.B13 230V
SVT236 Viessmann spol. s r.o.
Vitocal 222-S 10,06 kW
AWT-AC 221.A13 230V
SVT1347 Viessmann spol. s r.o.
Vitocal 242-S 10,06 kW
AWT-AC 241.A13 230V
SVT319 Viessmann spol. s r.o.
Vitocal 200-S 7,7 kW
AWB 201.B10 230V
SVT239 Viessmann spol. s r.o.
Vitocal 200-S 7,7 kW
AWB-AC 201.B10 230V
SVT235 Viessmann spol. s r.o.
Vitocal 222-S 7,7 kW
AWT-AC 221.A10 230V
SVT952 Viessmann spol. s r.o.
Vitocal 242-S 7,7 kW
AWT-AC 241.A10 230V
SVT323 Viessmann spol. s r.o.
Vitocal 200-S 9,06 kW
AWB-AC201.C13 400V
SVT5245 Viessmann spol. s r.o.
Vitocal 222-S 9,06 kW
AWT-AC221.B13 400V
SVT5248 Viessmann spol. s r.o.

Informace: Dne 16. 3. 2017 byla zahájena registrace výrobků pro 2. kolo kotlíkových dotací (67. výzva OPŽP), seznam výrobků splňujících nové podmínky bude průběžně doplňován.

Upozornění: Při výběru vhodného výrobku vždy přihlédněte k podmínkám konkrétní výzvy vyhlášené příslušným krajským úřadem – z doplňkových výzev vyhlašovaných v rámci 1. kola kotlíkových dotací během 1. poloviny roku 2017 nelze podpořit kotle na uhlí, kombinované kotle na uhlí a biomasu a plynové kondenzační kotle.

Na záložce VYHLEDÁVÁNÍ můžete vyhledávat konkrétní výrobek dle jeho názvu či typového označení, kódu SVT nebo zde můžete vyhledávat konkrétního výrobce podle názvu výrobce nebo jeho IČ. Tato záložka slouží k vyhledání konkrétního vámi zvoleného výrobku nebo výrobce.

Záložka DLE PARAMETRŮ slouží k vyhledání výrobku dle vámi zadaných parametrů a vlastností. Tato záložka vám poslouží v případě, že ještě neznáte konkrétní výrobek, ale potřebujete ho dle jeho parametrů nalézt.