SEZNAM VÝROBKŮ A TECHNOLOGIÍ

logo

Vítejte na webových stránkách věnovaných Seznamu výrobků a technologií podporovaných v dotačních programech Státního fondu životního prostředí ČR. Tyto stránky slouží k vyhledávání a výběru výrobků a technologií, na které lze získat podporu v programech Nová zelená úsporám a v tzv. „kotlíkových dotacích“ Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

VÝROBCE: ATTACK, s.r.o.
NALEZENO VÝROBKŮ: 52
NÁZEV VÝROBKU
TYPOVÉ OZNAČENÍ
KÓD SVT VÝROBCE/DOVOZCE
Splyňovací kotol na drevo ATTACK SLX
ATTACK SLX 20 PROFI
SVT7294 ATTACK, s.r.o.
Splyňovací kotol na drevo ATTACK SLX
ATTACK SLX 20 LAMBDA
SVT7295 ATTACK, s.r.o.
Splyňovací kotol na drevo ATTACK SLX
ATTACK SLX 25 PROFI
SVT7296 ATTACK, s.r.o.
Splyňovací kotol na drevo ATTACK SLX
ATTACK SLX 25 LAMBDA
SVT7297 ATTACK, s.r.o.
Splyňovací kotol na drevo ATTACK SLX
ATTACK SLX 30 PROFI
SVT7298 ATTACK, s.r.o.
Splyňovací kotol na drevo ATTACK SLX
ATTACK SLX 30 LAMBDA
SVT7299 ATTACK, s.r.o.
Splyňovací kotol na drevo ATTACK SLX
ATTACK SLX 35 PROFI
SVT7300 ATTACK, s.r.o.
Splyňovací kotol na drevo ATTACK SLX
ATTACK SLX 35 LAMBDA
SVT7301 ATTACK, s.r.o.
Splyňovací kotol na drevo ATTACK SLX
ATTACK SLX 40 PROFI
SVT7302 ATTACK, s.r.o.
Splyňovací kotol na drevo ATTACK SLX
ATTACK SLX 40 LAMBDA
SVT7303 ATTACK, s.r.o.

Informace: Dne 16. 3. 2017 byla zahájena registrace výrobků pro 2. kolo kotlíkových dotací (67. výzva OPŽP), seznam výrobků splňujících nové podmínky bude průběžně doplňován.

Upozornění: Při výběru vhodného výrobku vždy přihlédněte k podmínkám konkrétní výzvy vyhlášené příslušným krajským úřadem – z doplňkových výzev vyhlašovaných v rámci 1. kola kotlíkových dotací během 1. poloviny roku 2017 nelze podpořit kotle na uhlí, kombinované kotle na uhlí a biomasu a plynové kondenzační kotle.

Na záložce VYHLEDÁVÁNÍ můžete vyhledávat konkrétní výrobek dle jeho názvu či typového označení, kódu SVT nebo zde můžete vyhledávat konkrétního výrobce podle názvu výrobce nebo jeho IČ. Tato záložka slouží k vyhledání konkrétního vámi zvoleného výrobku nebo výrobce.

Záložka DLE PARAMETRŮ slouží k vyhledání výrobku dle vámi zadaných parametrů a vlastností. Tato záložka vám poslouží v případě, že ještě neznáte konkrétní výrobek, ale potřebujete ho dle jeho parametrů nalézt.