SEZNAM VÝROBKŮ A TECHNOLOGIÍ

Vítejte na webových stránkách věnovaných Seznamu výrobků a technologií podporovaných v dotačních programech Státního fondu životního prostředí ČR. Tyto stránky slouží k vyhledávání a výběru výrobků a technologií, na které lze získat podporu v programech Nová zelená úsporám a v tzv. „kotlíkových dotacích“ Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

NALEZENO VÝROBKŮ: 12
NÁZEV VÝROBKU
TYPOVÉ OZNAČENÍ
KÓD SVT VÝROBCE/DOVOZCE
Elektromet - automatický kotel
Elmet trade EKO MDP 15
SVT7193 Zbyněk Stehlík - ELMET TRADE
Elektromet - automatický kotel
Elmet trade EKO MDP 20
SVT7194 Zbyněk Stehlík - ELMET TRADE
Elektromet - automatický kotel
Elmet trade EKO MDP 25
SVT7195 Zbyněk Stehlík - ELMET TRADE
Elektromet - automatický kotel kombinovaný uhlí/pelety
Elmet trade EKO-KWP VIERE COAL 17
SVT21143 Zbyněk Stehlík - ELMET TRADE
Elektromet - automatický kotel kombinovaný uhlí/pelety
Elmet trade EKO-KWP VIERE COAL 24
SVT21144 Zbyněk Stehlík - ELMET TRADE
Elektromet - automatický kotel kombinovaný uhlí/pelety
Elmet trade EKO-KWP VIERE COAL 34
SVT21145 Zbyněk Stehlík - ELMET TRADE
ELEKTROMET - Solei automatický kotel na uhlí
Elmet trade EKO-KWP V+ 17
SVT21172 Zbyněk Stehlík - ELMET TRADE
ELEKTROMET - Solei automatický kotel na uhlí
Elmet trade EKO-KWP V+ 24
SVT21173 Zbyněk Stehlík - ELMET TRADE
ELEKTROMET - Solei automatický kotel na uhlí
Elmet trade EKO-KWP V+ 34
SVT21174 Zbyněk Stehlík - ELMET TRADE
Elektromet - automatický kotel na pelety
Elmet trade EKO-KWP VIERE BIO 17
SVT21771 Zbyněk Stehlík - ELMET TRADE

Informace: Dne 16. 3. 2017 byla zahájena registrace výrobků pro 2. kolo kotlíkových dotací (67. výzva OPŽP), seznam výrobků splňujících nové podmínky bude průběžně doplňován.

Upozornění: Při výběru vhodného výrobku vždy přihlédněte k podmínkám konkrétní výzvy vyhlášené příslušným krajským úřadem – z doplňkových výzev vyhlašovaných v rámci 1. kola kotlíkových dotací během 1. poloviny roku 2017 nelze podpořit kotle na uhlí, kombinované kotle na uhlí a biomasu a plynové kondenzační kotle.

Na záložce VYHLEDÁVÁNÍ můžete vyhledávat konkrétní výrobek dle jeho názvu či typového označení, kódu SVT nebo zde můžete vyhledávat konkrétního výrobce podle názvu výrobce nebo jeho IČ. Tato záložka slouží k vyhledání konkrétního vámi zvoleného výrobku nebo výrobce.

Záložka DLE PARAMETRŮ slouží k vyhledání výrobku dle vámi zadaných parametrů a vlastností. Tato záložka vám poslouží v případě, že ještě neznáte konkrétní výrobek, ale potřebujete ho dle jeho parametrů nalézt.