SEZNAM VÝROBKŮ A TECHNOLOGIÍ

logo

Vítejte na webových stránkách věnovaných Seznamu výrobků a technologií podporovaných v dotačních programech Státního fondu životního prostředí ČR. Tyto stránky slouží k vyhledávání a výběru výrobků a technologií, na které lze získat podporu v programech Nová zelená úsporám a v tzv. „kotlíkových dotacích“ Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

NALEZENO VÝROBKŮ: 13
NÁZEV VÝROBKU
TYPOVÉ OZNAČENÍ
KÓD SVT VÝROBCE/DOVOZCE
KACO blueplanet 3.0TL1 M1
KACO blueplanet 3.0TL1 M1
SVT20946 GBC Solino
KACO blueplanet 3.0TL1
KACO blueplanet 3.0TL1
SVT20947 GBC Solino
KACO blueplanet 3.5TL1
KACO blueplanet 3.5TL1
SVT20948 GBC Solino
KACO blueplanet 3.7TL1
KACO blueplanet 3.7TL1
SVT20949 GBC Solino
KACO blueplanet 4.0TL1
KACO blueplanet 4.0TL1
SVT20950 GBC Solino
KACO blueplanet 4.6TL1
KACO blueplanet 4.6TL1
SVT20951 GBC Solino
KACO blueplanet 5.0TL1
KACO blueplanet 5.0TL1
SVT20952 GBC Solino
KACO blueplanet 5.0TL3
KACO blueplanet 5.0TL3
SVT20953 GBC Solino
KACO blueplanet 6.5TL3
KACO blueplanet 6.5TL3
SVT20954 GBC Solino
KACO blueplanet 7.5TL3
KACO blueplanet 7.5TL3
SVT20955 GBC Solino

Informace: Dne 16. 3. 2017 byla zahájena registrace výrobků pro 2. kolo kotlíkových dotací (67. výzva OPŽP), seznam výrobků splňujících nové podmínky bude průběžně doplňován.

Upozornění: Při výběru vhodného výrobku vždy přihlédněte k podmínkám konkrétní výzvy vyhlášené příslušným krajským úřadem – z doplňkových výzev vyhlašovaných v rámci 1. kola kotlíkových dotací během 1. poloviny roku 2017 nelze podpořit kotle na uhlí, kombinované kotle na uhlí a biomasu a plynové kondenzační kotle.

Na záložce VYHLEDÁVÁNÍ můžete vyhledávat konkrétní výrobek dle jeho názvu či typového označení, kódu SVT nebo zde můžete vyhledávat konkrétního výrobce podle názvu výrobce nebo jeho IČ. Tato záložka slouží k vyhledání konkrétního vámi zvoleného výrobku nebo výrobce.

Záložka DLE PARAMETRŮ slouží k vyhledání výrobku dle vámi zadaných parametrů a vlastností. Tato záložka vám poslouží v případě, že ještě neznáte konkrétní výrobek, ale potřebujete ho dle jeho parametrů nalézt.