SEZNAM VÝROBKŮ A TECHNOLOGIÍ

logo

Vítejte na webových stránkách věnovaných Seznamu výrobků a technologií podporovaných v dotačních programech Státního fondu životního prostředí ČR. Tyto stránky slouží k vyhledávání a výběru výrobků a technologií, na které lze získat podporu v programech Nová zelená úsporám a v tzv. „kotlíkových dotacích“ Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

NALEZENO VÝROBKŮ: 12
NÁZEV VÝROBKU
TYPOVÉ OZNAČENÍ
KÓD SVT VÝROBCE/DOVOZCE
tepi iQ tepelné čerpadlo
tepi iQ 7,5
SVT21909 Petr Nejedlý
tepi iQ tepelné čerpadlo
tepi iQ 9,5
SVT21910 Petr Nejedlý
tepi iQ tepelné čerpadlo
tepi iQ 11,5
SVT21911 Petr Nejedlý
tepi iQ tepelné čerpadlo
tepi iQ 13,5
SVT21912 Petr Nejedlý
tepi iQ tepelné čerpadlo
tepi IQ 14,5
SVT21913 Petr Nejedlý
tepi iQ tepelné čerpadlo
tepi iQ 15.5
SVT21914 Petr Nejedlý
tepi iQ tepelné čerpadlo
tepi iQ R 6
SVT21915 Petr Nejedlý
tepi iQ tepelné čerpadlo
tepi iQ R 8
SVT21916 Petr Nejedlý
tepi iQ tepelné čerpadlo
tepi iQ R 10
SVT21917 Petr Nejedlý
tepi iQ tepelné čerpadlo
tepi iQ R 12
SVT21918 Petr Nejedlý

Informace: Dne 16. 3. 2017 byla zahájena registrace výrobků pro 2. kolo kotlíkových dotací (67. výzva OPŽP), seznam výrobků splňujících nové podmínky bude průběžně doplňován.

Upozornění: Při výběru vhodného výrobku vždy přihlédněte k podmínkám konkrétní výzvy vyhlášené příslušným krajským úřadem – z doplňkových výzev vyhlašovaných v rámci 1. kola kotlíkových dotací během 1. poloviny roku 2017 nelze podpořit kotle na uhlí, kombinované kotle na uhlí a biomasu a plynové kondenzační kotle.

Na záložce VYHLEDÁVÁNÍ můžete vyhledávat konkrétní výrobek dle jeho názvu či typového označení, kódu SVT nebo zde můžete vyhledávat konkrétního výrobce podle názvu výrobce nebo jeho IČ. Tato záložka slouží k vyhledání konkrétního vámi zvoleného výrobku nebo výrobce.

Záložka DLE PARAMETRŮ slouží k vyhledání výrobku dle vámi zadaných parametrů a vlastností. Tato záložka vám poslouží v případě, že ještě neznáte konkrétní výrobek, ale potřebujete ho dle jeho parametrů nalézt.