Specifické parametry

Přílohy

Typ souboru Soubor ke stažení
technický list technický list
návod k obsluze návod k instalaci
prohlášení o shodě / vlastnostech prohlášení o shodě

Dodavatel


https://shop.iftech.cz/