Specifické parametry

Upozornění: Dle podmínek programů NZÚ a Kotlíkové dotace je požadována povinná instalace akumulační nádrže.

Přílohy

Typ souboru Soubor ke stažení
technický list Technický list PYROTHERM 20
energetický štítek Energetický štítek PYROTHERM 20
certifikát Certifikát PYROTHERM 20
podklad pro výpočet spalinové cesty Podklad pro výpočet spalinové cesty
certifikát certifikát
prohlášení o shodě / vlastnostech PoS
návod k obsluze Návod k obsluze PYROTHERM 20

Dodavatel


https://www.slokov.cz/