Specifické parametry

Upozornění: Dle podmínek programů NZÚ a Kotlíkové dotace je požadována povinná instalace akumulační nádrže.

Přílohy

Typ souboru Soubor ke stažení
technický list Technický list PYROTHERM 25
energetický štítek Energetický štítek PYROTHERM 25
certifikát Certifikát PYROTHERM
návod k obsluze Návod k obsluze
podklad pro výpočet spalinové cesty Podklad pro výpočet spalinové cesty
prohlášení o shodě / vlastnostech PoS
certifikát certifikát

Dodavatel


https://www.slokov.cz/